NIEUWS EN ACTUALITEITEN Berichtgeving van BouwAdviesNL

Aanscherping EPC eisen 2015

Aanscherping EPC eisen 2015
De energieprestatie eisen voor zowel woning- als utiliteitsbouw worden per 1 januari 2015 aangescherpt.

Het beleid van de Rijksoverheid is erop gericht dat nieuwe woningen in 2020 (bijna) energieneutraal zijn. Op 1 januari 2015 wordt een belangrijke tussenstap gezet om (bijna) energieneutraal te bereiken.

Hoe lager de energieprestatie waarde (EPC waarde) van een gebouw, hoe lager het energieverbruik. De energieprestatie eisen voor nieuwbouwprojecten worden per 1 januari 2015 flink aangescherpt; met name aan woningbouw worden hoge eisen gesteld. De maximale EPC waarde voor woonfuncties wordt van 0,6 verlaagd naar 0,4.

Ook voor kantoren, scholen, winkels etc. daalt de maximale EPC waarde met tientallen procenten. De strengere eisen stimuleren het gebruik van geavanceerde verwarmings- en koelsystemen en hoogwaardige oplossingen met betrekking tot isolatie. De EPC eisen voor utiliteitsbouw worden ongeveer 50% lager ten opzichte van de EPC van 2007. Zie hieronder de EPC eisen per functie vanaf 1 januari 2015:

   huidige EPC eis  EPC eis vanaf 1-1-2015  Aanscherping t.o.v. huidige eis
Woonfunctie       
   - woonwagen   1,3  1,3  0%
   - overige  0,6  0,4  33%
 Bijeenkomstfunctie  2,0  1,1  45%
 Celfunctie  1,8  1,0  44%
 Gezondheidsfunctie      
   - met bedgebied  2,6  1,8  20%
   - overig  1,0  0,8  31%
 Industriefunctie  -  -  -
 Kantoorfunctie  1,1  0,8  27%
 Logiesfunctie      
   - in logiesgebouw  1,8  1,0  44%
   - overig  1,4                       1,4  0%
 Onderwijsfunctie  1,3  0,7  46%
 Sportfunctie  1,8  0,9  50%
 Winkelfunctie  2,6  1,7  35%
 Overige gebruiksfunctie  -  -
 Bouwwerk geen gebouw zijnde   -  -  -
Bron: ontwerpbesluit wijziging bouwbesluit 2012 
 

Naast een aanscherping van de EPC eisen worden ook de minimale Rc-waarden in het Bouwbesluit 2012 verhoogd. Per 1 januari 2015 gelden de volgende minimale Rc-waarden voor nieuwbouw:

Vloeren Rc ≥ 3,5 m²K/W (niet gewijzigd)
Gevels Rc ≥ 4,5 m²K/W
Daken Rc ≥ 6,0 m²K/W

Voor ramen en deuren wordt de eis aan de U-waarde daarentegen wat versoepeld. De huidige U-waarde eis van 1,65 W/m2K geldt momenteel op constructieniveau. Het bleek bijvoorbeeld bij de veel toegepaste schuifpuien in woningen lastig om aan de regels te voldoen. Omdat energiebesparing door de hele gebouwschil wordt bepaald, is besloten om per 1 januari 2015 de 1,65-eis te laten gelden voor de gemiddelde U-waarde. Daarbij mag de U-waarde van een individuele constructie niet hoger zijn dan 2,2 W/m2K.

Ondersteuning in adviezen en berekeningen
De mogelijkheden en diensten van BouwAdviesNL sluiten perfect aan op het enorme scala van regelgeving en voorschriften in het Bouwbesluit. BouwAdviesNL adviseert u dan ook graag omtrent het Bouwbesluit, bijvoorbeeld als het gaat om de uitleg van de regelgeving en het toepassen van de regels voor uw project.

Naast het geven van Bouwbesluitadviezen maakt BouwAdviesNL ook de Bouwbesluitberekeningen zoals bijvoorbeeld de berekeningen met betrekking tot verblijfsgebieden, gebruiksoppervlakten, daglichtberekening, ventilatieberekening, EPC-berekening (energieprestatiecoëfficiënt) en de MPG-berekeningen (milieuprestatie van gebouwen).

BouwAdviesNL ondersteunt u graag bij de regels en voorschriften van het Bouwbesluit en de Nederlandse regelgeving om uw project zonder vertraging en onverwachte kostenposten tot een goed einde te brengen.

http://www.bouwadviesnl.nl/bouwbesluit/

Comments (0)

    Add a Comment