Bouwbesluit afbeelding BouwAdviesNL

 

Toetsing Bouwbesluit is maatwerk

Ook uw project ontkomt er waarschijnlijk niet aan om onder de loep van het Bouwbesluit getoetst te worden. BouwAdviesNL is dankzij jarenlange ervaring en regelmatige scholing volledig op de hoogte van de inhoud en recente mutaties van het Bouwbesluit, en weet welke regels en voorschriften voor uw project van belang zijn. Voor elk project is een toetsing Bouwbesluit maatwerk.

 
Door uw projectplannen vooraf grondig te laten toetsen kunt u met vertrouwen aan uw project beginnen. De deskundigen van BouwAdviesNL geven u advies op maat, signaleren zij eventuele probleempunten, en dragen zij natuurlijk meteen een passende oplossing aan om aan de gestelde eisen van het Bouwbesluit te voldoen.

Bouwbesluit afbeelding 2a BouwAdviesNL

Bouwbesluit afbeelding 3c BouwAdviesNL

Bouwbesluit ondersteuning, adviezen en berekeningen

De mogelijkheden en diensten van BouwAdviesNL sluiten perfect aan op het enorme scala van regelgeving en voorschriften in het Bouwbesluit. BouwAdviesNL adviseert u dan ook graag omtrent het Bouwbesluit, bijvoorbeeld als het gaat om de uitleg van de regelgeving en het toepassen van de regels voor uw project.

 
Naast het geven van Bouwbesluitadviezen maakt BouwAdviesNL ook de Bouwbesluitberekeningen zoals bijvoorbeeld de berekeningen met betrekking tot verblijfsgebieden, gebruiksoppervlakten, daglicht, ventilatie, doorspuibaarheid, EPC (energieprestatiecoëfficiënt) en de MPG-berekeningen (milieuprestatie van gebouwen).

 
BouwAdviesNL ondersteunt u graag bij de regels en voorschriften van het Bouwbesluit en de Nederlandse regelgeving om uw project zonder vertraging en onverwachte kostenposten tot een goed einde te brengen.

Advies Bouwbesluit
Advies brandveiligheid
Advies energieprestatie
GO/VG-berekening
Daglichtberekening
Ventilatieberekening
EPC-berekening
MPG-berekening

Bouwbesluit afbeelding 4a BouwAdviesNL

BouwAdviesNL
Postbus 15204
1001 ME Amsterdam
Emmalaan 58
3411 XJ Lopik
t. 0348 743 814
f. 0840 031 979
info@banl.eu