NIEUWS EN ACTUALITEITEN Berichtgeving van BouwAdviesNL

Bouwbesluitberekeningen nieuwbouw woning

Bouwbesluitberekeningen nieuwbouw woning

Bij de aanvraag van de omgevingsvergunning is het noodzakelijk om aan te tonen dat de nieuwbouw van de woning voldoet aan de wettelijke bouw- en regelgeving.  Door middel van Bouwbesluitberekeningen toetst BouwAdviesNL of de woning voldoet aan de gestelde eisen in het Bouwbesluit.

BouwAdviesNL ondersteunt u graag  bij het opstellen van die berekeningen zoals bijvoorbeeld de berekeningen met betrekking tot verblijfsgebieden, gebruiksoppervlakten, daglichtberekening, ventilatieberekening, EPC-berekening (energieprestatiecoëfficiënt) en MPG-berekening (milieuprestatie van gebouwen).

Door uw projectplannen vooraf grondig te laten toetsen kunt u met vertrouwen aan uw project beginnen. De deskundigen van BouwAdviesNL geven u advies op maat, signaleren zij eventuele probleempunten, en dragen zij natuurlijk meteen een passende oplossing aan.

http://www.bouwadviesnl.nl/bouwbesluit

Comments (0)

    Add a Comment