All Archives - BouwAdviesNL

3D Artist Impression Straatbeeld Woning

3D Artist impression straatbeeld woning
Het maken van een Artist impression straatbeeld woning ook wel 3d impressie genoemd kunt u uw nieuwbouw woning perfect visualiseren. Een 3D impressie of artist impression geeft namelijk goed inzicht van de woning waarbij de nieuw te bouwen woning realistisch in de omgeving wordt weergegeven.

3D artist impressions straatbeelden zijn waardevolle aanvullingen bij een presentatie. Voor sommige mensen is een 2d tekening lastig te begrijpen. 3D perspectief van de gevels geeft in één oogopslag duidelijkheid van de woning of het gebouw.

Professionele artist 3d impressions doorsnede
BouwAdviesNL verzorgt naast het maken van professionele 3d impressies straatbeelden ook artist impressions van straatbeelden en vogelvluchten van de woningen in het plangebied. De jarenlange ervaring op 3D gebied vertolken wij naar hoogwaardige 3D artist impressions exterieur waardoor gebouwen en ontwerpen gaan leven. 3D visualisaties geven u en anderen een realistische kijk op uw project. Iedere partij die betrokken is bij het realiseren van uw project, heeft baat bij een professionele 3D artist impression. Graag nemen wij de diverse mogelijkheden van artist impressions met u door om uw woning op een unieke manier te presenteren.

Een aantal voorbeelden kunt u vinden op de onze website http://www.bouwadviesnl.nl/artist-impressions

3D Animatie Nieuwbouw Appartementen

3D animatie nieuwbouw appartementen ‘Hof van Leede’
Voor de nieuwbouw appartementen ‘Hof van Leede’ heeft BouwAdviesNL een 3d animatie film gemaakt. Door middel van deze 3D animatie worden de verschillende woongebouwen aan het water op een unieke manier inbeeld gebracht. In een van de appartementen zijn de verschillende ruimten zoals  de woonkamer en keuken volledig ingericht en in de 3d animatie weergegeven.  

Een 3D animatie film kan variëren van een korte camerabaan van enkele seconden tot een complete presentatiefilm. De 3D animatie film kan ondersteund worden door muziek en een voice-over die een toelichting geeft over het project.

Een 3d animatie film geeft u en anderen een realistische kijk op het project. Iedere partij die betrokken is bij het realiseren van een project, heeft baat bij een professionele 3d animatie film voor de nieuwbouw van woningen of appartementen. Deskundige medewerkers van BouwAdviesNL zorgen voor hoogwaardige 3d animaties. Door jarenlange ervaring vertolken wij schetsontwerpen naar hoogwaardige 3D animatie films voor nieuw te bouwen projecten. Graag nemen wij de diverse mogelijkheden met u door om uw plan op een unieke manier te presenteren.

Een aantal voorbeelden, thema’s en informatie over 3d animaties kunt u vinden op onze website http://www.bouwadviesnl.nl/project/animatie-nieuwbouw-appartementen

Artist Impressions Interieur Woningen

Artist impressions interieur woningen
Een unieke manier van presenteren door middel van artist impression interieur woning. Deskundige medewerkers van BouwAdviesNL brengen uw interieur van de woning middels een artist impression interieur op een unieke manier in beeld. De inrichting van de woning zoals bijvoorbeeld de woonkamer, keuken of slaapkamer worden op een realistische manier weergegeven. Daarnaast geeft een 3d impressie interieur  een goed beeld van de ruimtebeleving van de woning. Een realistische interieuruitwerking van een artist impression interieur kunt u dan ook van ons verwachten.

Een Artist impression interieur is een perfecte middel om uw project goed in beeld te brengen. De artist impressions interieur zijn goed bruikbaar voor vastgoedcommunicatie en verkoopmanifestaties. Op hoge resolutie kunnen de artist impressies interieur toegepaste worden voor brochures, websites, prints, verkooppanelen en bouwborden.

Professionele Artist Impressions
BouwAdviesNL verzorgt professionele 3d impressies, artist impressions. De jarenlange ervaring op 3D gebied vertolken wij naar hoogwaardige 3D artist impressions waardoor woningen en gebouwen gaan leven. 3D visualisaties geven u en anderen een realistische kijk op uw project. Iedere partij die betrokken is bij het realiseren van uw project, heeft baat bij een professionele 3D visualisatie. Graag nemen wij de diverse mogelijkheden met u door om uw woning op een unieke manier te presenteren.

Een aantal voorbeelden, thema’s en informatie over 3d impressies kunt u vinden op onze website http://www.bouwadviesnl.nl/project/artist-impression-interieur/

 

NEN 2580 m2 Berekening

NEN 2580 m2 berekening Oppervlakten Gebouwen
Een correcte uitvoering voor het bepalen van de vierkante meters, NEN 2580 oppervlakten gebouwen, vraagt om deskundigheid. BouwAdviesNL kan voor u de oppervlakten m2 (vierkante meters) berekenen volgens de methoden die staan voorgeschreven in de NEN 2580. De soorten oppervlakten die worden vermeld in de oppervlaktestaten zijn o.a. het bruto vloeroppervlak (BVO), het netto vloeroppervlak (NVO) en het verhuurbaar vloeroppervlak (VVO). Het opstellen van NEN 2580 rapportage met meetcertificaat gebeurt conform de NTA2581;2011.

NEN 2580 rapportage
In de oppervlaktestaten (meetstaten) worden de oppervlakten m2 uitgesplitst in totaal gebouw, per verdieping en op verzoek uitgesplitst per huurder. In de bijlage van de NEN 2580 rapportage worden op de plattegrondtekeningen de verschillende oppervlakten duidelijk met kleurvlakken weergegeven

De NEN 2580 m2 berekening kunnen uitgevoerd worden vanaf digitale tekeningen waarbij het gebouw niet op locatie wordt gecontroleerd. Voor een correcte uitvoering van de werkzaamheden heeft het onze voorkeur het bedrijfsgebouw, kantoor, winkel of school op locatie te controleren op maatvoering en ruimtegebruik. Hierdoor bent u up to date van de huidige situatie. 

Voor aanvullende informatie of advies over NEN 2580 m2 berekening met meetcertificaat kunt u onze website bezoeken http://www.bouwadviesnl.nl/nen-2580/ of contact met ons opnemen, wij staan u graag te woord.

Stabu Bestek Verbouw Woning

Stabu bestek verbouw woning
Bent u opzoek naar een Stabu bestek en wilt u een Stabu-bestek laten schrijven of op laten stellen voor renovatie of verbouwing van woningen? BouwAdviesNL heeft de kennis en ervaring die nodig is voor het schrijven van een goed Stabu bestek en heeft reeds een diversiteit aan projecten uitgewerkt waarbij een Stabu bestek is opgesteld. U kunt hierbij denken aan het schrijven van een Stabu bestek voor de nieuwbouw van vrijstaande woningen, rijwoningen, deelplan met meerderen woningtypen, combinatieprojecten van vrijstaande- en/of rijwoningen en appartementsgebouwen, bedrijfsverzamelgebouwen en kantoorgebouwen. Daarnaast zijn er Stabu bestekken opgesteld voor verbouwingen of renovatie van woningen, huurappartementen, bedrijfspanden, inrichting van kantoren en inrichting van hotels met diverse types hotelkamers. Graag geven wij u een persoonlijke toelichting over de werkwijze en het opstellen van een Stabu bestek.

BouwAdviesNL kwalificeert uw project
De Stabu bestekken van BouwAdviesNL worden volgens de richtlijnen van Stichting Stabu en de BNB, Bond van Nederlandse Bestekdeskundigen, opgesteld. Het opstellen van een Stabu bestek is voor velen geen dagelijkse bezigheid. Een goed Stabu bestek opstellen vereist kennis en ervaring. De medewerkers van BouwAdviesNL zijn vertrouwd met het opstellen van Stabu bestekken en kwalificeren uw project met deskundigheid.

http://www.bouwadviesnl.nl/stabu-bestek

3D Impressie Nieuwbouw Woningen

3D Impressie nieuwbouw woningen
Met het maken van een artist impression, 3d impressie straatbeeld op ooghoogte, van nieuw te bouwen woningen kunt u uw nieuwbouwproject perfect visualiseren. Een 3D impressie, artist impression, geeft namelijk goed inzicht over de vorm en het uiterlijk van de woningen. De nieuw te bouwen woningen of appartementengebouw worden  realistisch in de omgeving weergegeven inclusief de terreininrichting zoals de groenvoorzieningen, terreinmeubilair en bestratingen. Hierdoor zijn de 3d impressies een waardevolle aanvulling voor het presenteren van de nieuwe woningen. Deskundige medewerkers van BouwAdviesNL brengen de woningen middels een 3d impressie voor u op een unieke manier in beeld.

De 3D impressies zijn goed bruikbaar voor vastgoedcommunicatie en verkoopmanifestaties. Op hoge resolutie kunnen de 3D impressies toegepaste worden voor brochures, websites, prints, verkooppanelen en bouwborden.

Professionele Artist Impressions
BouwAdviesNL verzorgt professionele 3d impressies, artist impressions. De jarenlange ervaring op 3D gebied vertolken wij naar hoogwaardige 3D artist impressions waardoor gebouwen en ontwerpen gaan leven. Visualisaties geven u en anderen een realistische kijk op uw project. Iedere partij die betrokken is bij het realiseren van uw project, heeft baat bij een professionele 3D visualisatie. Graag nemen wij de diverse mogelijkheden met u door om uw woning op een unieke manier te presenteren.

Een aantal voorbeelden, thema’s en informatie over 3d impressies kunt u vinden op onze website http://www.bouwadviesnl.nl/artist-impressions

Wijziging Eisen EPC Vanaf 1 januari 2015

Wijziging eisen EPC vanaf 1 januari 2015
De energieprestatie eisen voor zowel woning- als utiliteitsbouw worden per 1 januari 2015 aangescherpt.

Het beleid van de Rijksoverheid is erop gericht dat nieuwe woningen in 2020 (bijna) energieneutraal zijn. Op 1 januari 2015 wordt een belangrijke tussenstap gezet om (bijna) energieneutraal te bereiken.

Hoe lager de energieprestatie waarde (EPC waarde) van een gebouw, hoe lager het energieverbruik. De energieprestatie eisen voor nieuwbouwprojecten worden per 1 januari 2015 flink aangescherpt; met name aan woningbouw worden hoge eisen gesteld. De maximale EPC waarde voor woonfuncties wordt van 0,6 verlaagd naar 0,4.

Ook voor kantoren, scholen, winkels etc. daalt de maximale EPC waarde met tientallen procenten. De strengere eisen stimuleren het gebruik van geavanceerde verwarmings- en koelsystemen en hoogwaardige oplossingen met betrekking tot isolatie. De EPC eisen voor utiliteitsbouw worden ongeveer 50% lager ten opzichte van de EPC van 2007. Zie hieronder de EPC eisen per functie vanaf 1 januari 2015:

   huidige EPC eis  EPC eis vanaf 1-1-2015  Aanscherping t.o.v. huidige eis
Woonfunctie       
   - woonwagen   1,3  1,3  0%
   - overige  0,6  0,4  33%
 Bijeenkomstfunctie  2,0  1,1  45%
 Celfunctie  1,8  1,0  44%
 Gezondheidsfunctie      
   - met bedgebied  2,6  1,8  20%
   - overig  1,0  0,8  31%
 Industriefunctie  -  -  -
 Kantoorfunctie  1,1  0,8  27%
 Logiesfunctie      
   - in logiesgebouw  1,8  1,0  44%
   - overig  1,4                       1,4  0%
 Onderwijsfunctie  1,3  0,7  46%
 Sportfunctie  1,8  0,9  50%
 Winkelfunctie  2,6  1,7  35%
 Overige gebruiksfunctie  -  -
 Bouwwerk geen gebouw zijnde   -  -  -
Bron: ontwerpbesluit wijziging bouwbesluit 2012 
 

Naast een aanscherping van de EPC eisen worden ook de minimale Rc-waarden in het Bouwbesluit 2012 verhoogd. Per 1 januari 2015 gelden de volgende minimale Rc-waarden voor nieuwbouw:

Vloeren Rc ≥ 3,5 m²K/W (niet gewijzigd)
Gevels Rc ≥ 4,5 m²K/W
Daken Rc ≥ 6,0 m²K/W

Voor ramen en deuren wordt de eis aan de U-waarde daarentegen wat versoepeld. De huidige U-waarde eis van 1,65 W/m2K geldt momenteel op constructieniveau. Het bleek bijvoorbeeld bij de veel toegepaste schuifpuien in woningen lastig om aan de regels te voldoen. Omdat energiebesparing door de hele gebouwschil wordt bepaald, is besloten om per 1 januari 2015 de 1,65-eis te laten gelden voor de gemiddelde U-waarde. Daarbij mag de U-waarde van een individuele constructie niet hoger zijn dan 2,2 W/m2K.

Ondersteuning in adviezen en berekeningen
De mogelijkheden en diensten van BouwAdviesNL sluiten perfect aan op het enorme scala van regelgeving en voorschriften in het Bouwbesluit. BouwAdviesNL adviseert u dan ook graag omtrent het Bouwbesluit, bijvoorbeeld als het gaat om de uitleg van de regelgeving en het toepassen van de regels voor uw project.

Naast het geven van Bouwbesluitadviezen maakt BouwAdviesNL ook de Bouwbesluitberekeningen zoals bijvoorbeeld de berekeningen met betrekking tot verblijfsgebieden, gebruiksoppervlakten, daglichtberekening, ventilatieberekening, EPC-berekening (energieprestatiecoëfficiënt) en de MPG-berekeningen (milieuprestatie van gebouwen).

BouwAdviesNL ondersteunt u graag bij de regels en voorschriften van het Bouwbesluit en de Nederlandse regelgeving om uw project zonder vertraging en onverwachte kostenposten tot een goed einde te brengen.

http://www.bouwadviesnl.nl/bouwbesluit/

Sloopveiligheidsplan Binnenstedelijk

Sloopveiligheidsplan in binnenstedelijke gebieden
Voor het slopen van een gebouw in binnenstedelijke gebieden is meestal een sloopveiligheidsplan noodzakelijk. De gemeente vraagt bij grote of risicovolle sloopobjecten met een grote bebouwingsdichtheid en bij smalle of drukker verkeerswegen naar een sloopveiligheidsplan. Als de veiligheid van de omgeving bij het slopen bijzondere aandacht vraagt is het opstellen van een sloopveiligheidsplan een vereiste.

In het sloopveiligheidsplan wordt door BouwAdviesNL alle preventieve voorzieningen beschreven die gevaren op openbaar grondgebied voorkomen. In het sloopveiligheidsplan kan, om de veiligheid te waarborgen, de benodigde faseringen worden aangegeven.

Analyse projectplan
Door uw projectplannen vooraf grondig te laten analyseren kunt u met vertrouwen aan uw project beginnen. De deskundigen van BouwAdviesNL geven u advies op maat, signaleren zij probleempunten, en dragen zij natuurlijk meteen een passende oplossing aan om de veiligheid te waarborgen.

BouwAdviesNL levert de documenten die uw project nodig heeft, zodat u verzekerd bent van een goed verloop van uw project. De ervaren bouwkundigen van BouwAdviesNL stellen graag goede documenten voor u op voordat er met de bouw wordt begonnen. Door middel van goed uitgewerkte bouwkundige documenten kunt u erop vertrouwen dat uw project vakkundig wordt voorbereid.

Aanvullende informatie over onze diensten kunt u vinden op de website http://www.bouwadviesnl.nl/bestekdocument/

Film De Fruittuinen Artist impressions

Artist-impression-exterieur-vogelvlucht-visualisatie-3d-woningen-9a-BouwAdviesNL

Film De Fruittuinen Artist impression gemaakt door BouwAdviesNL

De wijk Andijk De Fruittuinen gaat de derde fase in. Het nieuwe plan is ontworpen als parkachtige woonomgeving met verschillende woontypen. BouwAdviesNL heeft de artist impressions voor zowel het interieur als het exterieur verzorgd.

3D Impressie nieuwbouw woningen
Met het maken van een artist impressions, 3d impressies van nieuw te bouwen woningen kunt u uw nieuwbouwproject perfect visualiseren. Een artist impression geeft namelijk goed inzicht over de vorm en het uiterlijk van de woningen. De nieuw te bouwen woningen worden realistisch in de omgeving weergegeven inclusief de terreininrichting zoals de groenvoorzieningen, terreinmeubilair en bestratingen. Hierdoor zijn de 3d impressies een waardevolle aanvulling voor het presenteren van de nieuwe woningen. Deskundige medewerkers van BouwAdviesNL brengen de woningen middels een 3d impressie voor u op een unieke manier in beeld.

De 3D impressies zijn goed bruikbaar voor vastgoedcommunicatie en verkoopmanifestaties. Op hoge resolutie kunnen de 3D impressies toegepaste worden voor brochures, websites, prints, verkooppanelen en bouwborden.

Professionele Artist Impressions
BouwAdviesNL verzorgt professionele artist impressions. De jarenlange ervaring op 3D gebied vertolken wij naar hoogwaardige artist impressions waardoor gebouwen en ontwerpen gaan leven. Visualisaties geven u en anderen een realistische kijk op uw project. Iedere partij die betrokken is bij het realiseren van uw project, heeft baat bij een professionele visualisatie. Graag nemen wij de diverse mogelijkheden met u door om uw plan op een unieke manier te presenteren. 

http://www.bouwadviesnl.nl/artist-impressions/

Omgevingsvergunning Tekeningen

Omgevingsvergunning tekeningen voor nieuwbouw en verbouw
De juiste tekeningen voor de omgevingsvergunning dat doet BouwAdviesNL. Of het nu gaat om tekenwerk voor een verbouwing, nieuwbouw, renovatie of een inventarisatie van de huidige situatie; BouwAdviesNL levert maatwerk. Uw wensen worden door deskundige bouwkundige medewerkers op papier gezet en vertaald in een uitgewerkte bouwkundige tekening. Projectspecifieke knelpunten worden vroegtijdig door ons gesignaleerd en geanalyseerd. Van de bouwkundige knelpunten mag u natuurlijk een passende oplossing van ons verwachten. Naast het verzorgen van bouwkundig tekenwerk voor de omgevingsvergunning verzorgen wij ook tekeningen voor contracten bij verkoop, verhuur, of splitsing van gebouwen. Het wijde scala aan mogelijkheden en de brede ervaring maakt BouwAdviesNL tot een betrouwbare partner die uw project de vliegende start kan geven die het verdient.

BouwAdviesNL – De juiste tekeningen op papier
De juiste tekeningen vormen de basis voor elk succesvol bouwproject. Of het nu gaat om het aanvragen van de benodigde vergunningen zoals de omgevingsvergunning, het berekenen van een helder kostenplaatje of het vormen van een planning, het ontbreken van de juiste kwaliteitstekeningen kan een project ernstig schaden. BouwAdviesNL levert u precies de tekeningen die uw project nodig heeft, zodat u verzekerd bent van een goede start. De ervaren bouwkundigen van BouwAdviesNL leggen graag een goede basis voordat er met de bouw wordt begonnen. Door middel van gedetailleerde bouwtechnische tekeningen kunt u erop vertrouwen dat uw project vakkundig en professioneel wordt uitgevoerd.

Aanvullende informatie over onze diensten kunt u vinden op de website http://www.bouwadviesnl.nl/tekenwerk/

3D Animatie Nieuwbouw Woningen Nijkerk

3D Animatie nieuwbouw woningen Nijkerk
Voor de nieuwbouw woningen Knoopjespark in Nijkerk heeft BouwAdviesNL een 3d animatie film gemaakt. Door middel van deze animatie worden de verschillende woningtypen en appartementen in de parkomgeving uniek inbeeld gebracht. De diverse woningtypen worden elk apart in beeld gebracht zowel het exterieur als het interieur van de woning. 

Een 3D animatie film kan variëren van een korte camerabaan van enkele seconden tot een complete presentatiefilm. De 3D animatie film kan ondersteund worden door muziek en een voice-over die een toelichting geeft over het project.

Een 3d animatie film geeft u en anderen een realistische kijk op het project. Iedere partij die betrokken is bij het realiseren van een project, heeft baat bij een professionele 3d animatie film voor de nieuwbouw van woningen of appartementen. Deskundige medewerkers van BouwAdviesNL zorgen voor hoogwaardige 3d animaties. Door jarenlange ervaring vertolken wij schetsontwerpen naar hoogwaardige 3D animatie films voor nieuw te bouwen projecten. Graag nemen wij de diverse mogelijkheden met u door om uw plan op een unieke manier te presenteren.

Een aantal voorbeelden, thema’s en informatie over 3d animaties kunt u vinden op onze website:

http://www.bouwadviesnl.nl/artist-impressions

http://www.bouwadviesnl.nl/project/animatie-nieuwbouw-woningen-nijkerk/

Milieuprestatieberekening MPG

Milieuprestatieberekening – MPG-berekening
Voor een milieuprestatieberekening van een gebouw of woning kunt u bij BouwAdviesNL terecht. De berekening van de milieuprestatie MPG-berekening geeft inzicht in de milieueffecten van het gebouw op basis van de levenscyclus van het gebouw en de materialen die daarin zijn verwerkt. Wie inzicht heeft in de milieueffecten, kan bewuster materiaalkeuzes maken. Zo is de milieuprestatie een positieve prikkel die de bouwsector aanzet tot meer duurzaamheid.

Bepalingsmethode milieuprestatieberekening
De milieuprestatieberekening dient te voldoen aan de zogenoemde ‘Bepalingsmethode Milieuprestatie gebouwen en GWW-werken’ waarmee de milieuprestatie van een compleet bouwwerk kan worden bepaald, op basis van de prestatie van de producten en elementen waaruit het is opgebouwd. De Stichting Bouwkwaliteit (SBK) is verantwoordelijk voor de Nationale Database waarin alle materialen en hun milieu impact zijn opgenomen.

Berekening milieuprestatie gebouw
Op basis van invoer van de kenmerken van het bouwwerk, toe te passen bouwproducten en de hoeveelheden berekent BouwAdviesNL de milieueffecten van de bouwproducten over de gehele levensduur. Het resultaat van de berekening is een milieuprofiel. Dit profiel bevat de milieueffecten binnen verschillende effectcategorieën (zoals Emissies en Grondstoffen), uitgedrukt in getallen. De bepalingsmethode drukt deze getallen uit in een schaduwprijs: de fictieve kosten die zouden moeten worden gemaakt om de milieueffecten ongedaan te maken.

Resultaat Milieuprestatie gebouw
De milieuprestatie van een gebouw (MPG) wordt uitgedrukt in schaduwkosten per m² brutovloeroppervlakte (€/m² BVO). Deze kosten geven een indicatie van de maat¬schappelijke kosten voor het bestrijden van de gevolgen (emissie en uitputting) van materiaalgebruik

http://www.bouwadviesnl.nl/bouwbesluit/

V&G Plan Ontwerpfase Woningen

V&G plan ontwerpfase woningen
Heeft u een V&G-plan ontwerpfase voor de nieuw te bouwen woning of woningen nodig? Wellicht kan BouwAdviesNL u ondersteuning bieden. Door middel van een deskundige analyse van de nieuw te bouwen woning of woningen worden onveilige situaties door BouwAdviesNL in kaart gebracht. Een V&G-plan ontwerpfase (Veiligheid- en Gezondheidsplan) is een projectspecifiek document waarin de veiligheid en arbeidsomstandigheden op de bouwplaats centraal staan.

BouwAdviesNL analyseert de Risico’s in het V&G-plan
BouwAdviesNL analyseert en omschrijft in het V&G-plan de risico’s die in de ontwerpfase niet of onvoldoende kunnen worden weggenomen. In het V&G-plan worden bij de risico’s suggesties voor maatregelen gegeven.

V&G-plan analyse en aanbevelingen
Naast de analyse en aanbevelingen wordt er in het V&G-plan de planning, samenwerking en overleg met de uitvoerende partijen tijdens de realisatie van het project vastgelegd.

Onderhoud en onderhoudsveiligheid V&G-plan
De nieuw te bouwen woning of woningen worden door BouwAdviesNL ook kritisch bekeken op onderhoud en de onderhoudsveiligheid van het gebouw tijdens de gebruiksfase. Suggesties voor het treffen van voorzieningen voor veilig onderhoud worden besproken met de opdrachtgever en omschreven in het V&G-plan.

http://www.bouwadviesnl.nl/vg-plan-ontwerpfase

Verkoopplattegronden

Verkoopplattegronden Brochureplattegronden en verkooptekeningen
Verkoopplattegronden waarbij ingekleurde plattegronden voorzien worden van meubels en vloerafwerking geven u en anderen een realistische kijk op de indelingsmogelijkheden van de woning. Iedere partij die betrokken is bij het realiseren van uw project, heeft baat bij een goede indeling van de woning. Behalve het feit dat de woning echt gaat leven, kunt u goed zien hoe de woning in elkaar steekt. Zonder goede verkoopplattegronden, brochureplattegronden of verkooptekeningen van de indeling van uw woning is het bijvoorbeeld niet mogelijk om een nog te bouwen huis te verkopen. Geïnteresseerde willen graag zien wat de indelingsmogelijkheden zijn van de woning.

Professionele Artist Impressions
BouwAdviesNL verzorgt naast het maken van verkoopplattegronden, brochureplattegronden en verkooptekeningen ook professionele artist impressions. De jarenlange ervaring op 3D gebied vertolken wij naar hoogwaardige artist impressions waardoor gebouwen en ontwerpen gaan leven. BouwAdviesNL beschikt over verscheidene professionals die u voor ieder design kunnen voorzien van ontwerpen. Wat dacht u van een artist impression exterieur op ooghoogte, of een vogelvlucht view van het plangebied. Behalve volledige ontwerpen kunt u bij ons ook terecht voor specifieke uitwerkingen. Denkt u hierbij aan een artist impressions doorsnede, of een isometrie van een project waarbij het pand volledig is ingericht. Het is bij BouwAdviesNL zelfs mogelijk om bij de realisatie van uw plan in een bestaande omgeving een realistische fotomontage te maken, waarbij het nieuwbouwplan in de foto wordt verwerkt.

http://www.bouwadviesnl.nl/artist-impressions/

Tekening Verbouwing

Tekening verbouwing en omgevingsvergunning
De juiste tekeningen voor het juiste project dat doet BouwAdviesNL. Of het nu gaat om tekenwerk voor een verbouwing, nieuwbouw, renovatie of een inventarisatie van de huidige situatie; BouwAdviesNL levert maatwerk. Uw wensen voor de tekening verbouwing worden door deskundige bouwkundige medewerkers op papier gezet en vertaald in een uitgewerkte bouwkundige tekening. Projectspecifieke knelpunten worden vroegtijdig door ons gesignaleerd en geanalyseerd. Van de bouwkundige knelpunten mag u natuurlijk een passende oplossing van ons verwachten. Naast het verzorgen van bouwkundig tekenwerk verzorgen wij ook tekeningen voor contracten bij verkoop, verhuur, of splitsing van gebouwen. Het wijde scala aan mogelijkheden en de brede ervaring maakt BouwAdviesNL tot een betrouwbare partner die uw project de vliegende start kan geven die het verdient.

BouwAdviesNL – De juiste tekeningen op papier
De juiste tekeningen vormen de basis voor elk succesvol bouwproject. Of het nu gaat om het aanvragen van de benodigde vergunningen, het berekenen van een helder kostenplaatje of het vormen van een planning, het ontbreken van de juiste kwaliteitstekeningen kan een project ernstig schaden. BouwAdviesNL levert u precies de tekeningen die uw project nodig heeft, zodat u verzekerd bent van een goede start. De ervaren bouwkundigen van BouwAdviesNL leggen graag een goede basis voordat er met de bouw wordt begonnen. Door middel van gedetailleerde tekening verbouwing woning kunt u erop vertrouwen dat uw project vakkundig en professioneel wordt uitgevoerd.

http://www.bouwadviesnl.nl/tekenwerk/

Oppervlaktemeting NEN 2580

Oppervlaktemeting NEN 2580  
Een correcte uitvoering voor het bepalen van de vierkante meters, NEN 2580 oppervlakten gebouwen voor bedrijfsgebouwen, kantoren, winkels en scholen vraagt om nauwkeurigheid en deskundigheid. BouwAdviesNL kan voor u de oppervlakten m2 (vierkante meters) berekenen volgens de methoden die staan voorgeschreven in de NEN 2580. De soorten oppervlakten die worden vermeld in de oppervlaktestaten zijn onder andere het bruto vloeroppervlak (BVO), het netto vloeroppervlak (NVO) en het verhuurbaar vloeroppervlak (VVO). Het opstellen van NEN 2580 rapportage met meetcertificaat gebeurt conform de NTA2581;2011.

NEN 2580 rapportage
In de NEN 2580 rapportages worden in de oppervlaktestaten (meetstaten) de oppervlakten m2 uitgesplitst in totaal gebouw, per verdieping en op verzoek de oppervlakte uitgesplitst per huurder. In de bijlage van de NEN 2580 rapportage worden op de plattegrondtekeningen van het gebouw de verschillende oppervlakten duidelijk met kleurvlakken weergegeven.

De berekening en oppervlaktemeting NEN 2580 kunnen uitgevoerd worden vanaf digitale tekeningen waarbij het gebouw niet op locatie wordt gecontroleerd. Voor een correcte uitvoering van de werkzaamheden heeft het onze voorkeur het gebouw op locatie te controleren op maatvoering en ruimtegebruik.

Voor aanvullende informatie of advies over NEN 2580 berekening met meetcertificaat kunt u onze website bezoeken http://www.bouwadviesnl.nl/nen-2580/ of contact met ons opnemen, wij staan u graag te woord.

Professionele Artist Impressions

Professionele Artist Impressions
BouwAdviesNL verzorgt professionele artist impressions. De jarenlange ervaring op 3D gebied vertolken wij naar hoogwaardige artist impressions waardoor gebouwen en ontwerpen gaan leven. Visualisaties geven u en anderen een realistische kijk op uw project. Iedere partij die betrokken is bij het realiseren van uw project, heeft baat bij een professionele visualisatie. Graag nemen wij de diverse mogelijkheden met u door om uw plan op een unieke manier te presenteren.

Visualisaties – Uniek in beeld
Deskundige medewerkers van BouwAdviesNL brengen uw project op een unieke manier in beeld. Wat dacht u van een artist impression exterieur op ooghoogte, of een vogelvlucht view van het plangebied. Ook voor specifieke uitwerkingen kunt u bij ons terecht. Denkt u hierbij aan een artist impression doorsnede, of een isometrie van een project waarbij het pand volledig is ingericht. Het is bij BouwAdviesNL zelfs mogelijk om bij de realisatie van uw plan in een bestaande omgeving een realistische fotomontage te maken, waarbij het nieuwbouwplan in de foto wordt verwerkt.

De 3D impressies zijn goed bruikbaar voor vastgoedcommunicatie en verkoopmanifestaties. Op hoge resolutie kunnen de 3D impressies toegepaste worden voor brochures, websites, prints, verkooppanelen en bouwborden.

Een aantal voorbeelden, thema’s en informatie over 3d impressies kunt u vinden op onze website http://www.bouwadviesnl.nl/artist-impressions

Stabu bestek schrijven woningen en appartementen

Stabu bestek schrijven woningen en appartementen
BouwAdviesNL heeft de kennis en ervaring die nodig is voor het schrijven van een goed Stabu bestek en heeft reeds een diversiteit aan projecten uitgewerkt waarbij een Stabu bestek is opgesteld. U kunt hierbij denken aan Stabu bestekken voor de nieuwbouw van vrijstaande woningen, rijwoningen, deelplan met meerderen woningtypen, combinatieprojecten van vrijstaande- en/of rijwoningen en appartementsgebouwen, bedrijfsverzamelgebouwen en kantoorgebouwen. Daarnaast zijn er Stabu bestekken opgesteld voor verbouwingen of renovatie van woningen, huurappartementen, bedrijfspanden, inrichting van kantoren en inrichting van hotels met diverse types hotelkamers.

BouwAdviesNL kwalificeert uw project
De Stabu bestekken van BouwAdviesNL worden volgens de richtlijnen van Stichting Stabu en de BNB, Bond van Nederlandse Bestekdeskundigen, opgesteld. Het opstellen van een Stabu bestek is voor velen geen dagelijkse bezigheid. Een goed Stabu bestek opstellen vereist kennis en ervaring. De medewerkers van BouwAdviesNL zijn vertrouwd met het opstellen van Stabu bestekken en kwalificeren uw project met deskundigheid. 

http://www.bouwadviesnl.nl/stabu-bestek

Inmeten gebouwen en woningen 2D – 3D Revit

Inmeten gebouwen en woningen 2D – 3D Revit
Bent u opzoek naar een professionele inmeten van een gebouw of woning dan bent u bij BouwAdviesNL op het juiste adres. De ervaren bouwkundige medewerkers gaan vakkundig aan de slag bij het inmeten, inventariseren en uittekenen van het bestaande gebouw.

Door middel van digitale meetapparatuur worden nauwkeurige metingen verricht. Naast het inmeten van de maatvoeringen wordt ook de bouwkundige opbouw van het gebouw geïnventariseerd zoals de muren, vloeren, daken en hoofddraagconstructie.

Nadat alle metingen en inventarisaties zijn uitgevoerd worden de gegevens van de bestaande situatie nauwkeurig verwerkt tot een uitgewerkt digitale bouwkundige tekening. De werkzaamheden kunnen uitgevoerd worden in 2d AutoCad of in 3d Bim. De bestaande situatie van gebouwen kunnen door BouwAdviesNL in een 3d bim revit model worden uitgewerkt.

http://www.bouwadviesnl.nl/tekenwerk

Bouwkundig tekenwerk woningen

Bouwkundig tekenwerk woningen
De juiste tekeningen voor het juiste project dat doet BouwAdviesNL. Of het nu gaat om tekenwerk voor een verbouwing, nieuwbouw, renovatie of het inmeten van de bestaande situatie: BouwAdviesNL levert maatwerk. Uw wensen worden op papier gezet en vertaald in een uitgewerkte bouwkundige tekening.

BouwAdviesNL bestaat uit een vakkundig en hecht team van bouwkundige medewerkers. Graag ondersteunen wij u bij het bouwkundig tekenwerk. Waar geen project hetzelfde is, zorgt BouwAdviesNL voor maatwerk. Want daar ligt de basis voor kwaliteit.

Projectspecifieke knelpunten worden vroegtijdig door ons gesignaleerd en geanalyseerd. Van de bouwkundige knelpunten mag u natuurlijk een passende oplossing van ons verwachten.

Naast het verzorgen van bouwkundig tekenwerk verzorgen wij ook tekeningen voor contracten bijvoorbeeld verkooptekeningen, verhuurtekeningen, of splitsingstekeningen. Het wijde scala aan mogelijkheden en de brede ervaring maakt BouwAdviesNL tot een betrouwbare partner en kunt u vertrouwen op vakkundige en professionele ondersteuning van uw project.

http://www.bouwadviesnl.nl/tekenwerk