Bouwbesluit Archives - BouwAdviesNL

EPC Appartementengebouw

EPC Berekening Appartementengebouw
Bij de aanvraag van de omgevingsvergunning is het noodzakelijk om aan te tonen dat de nieuw te bouwen woning voldoet aan de wettelijke bouw- en regelgeving zoals bijvoorbeeld de EPC (energieprestatiecoëfficiënt). Door middel van een EPC Appartementengebouw toetst BouwAdviesNL of het gebouw voldoet aan de gestelde eisen in het Bouwbesluit.

Ondersteuning EPC berekening
BouwAdviesNL ondersteunt u graag bij het opstellen van de EPC berekening en de benodigde installaties in het gebouw. Naast de epc berekening kan BouwAdviesNL de benodigde Bouwbesluitberekeningen zoals bijvoorbeeld de berekeningen verblijfsgebieden, gebruiksoppervlakten, daglichtberekening, ventilatieberekening en de MPG-berekening (milieuprestatie van gebouwen) verzorgen.

Advies EPC berekening
Door uw projectplannen vooraf grondig te laten toetsen kunt u met vertrouwen aan uw project beginnen. De deskundigen van BouwAdviesNL geven u advies op maat, signaleren zij eventuele probleempunten, en dragen zij natuurlijk meteen een passende oplossing aan om de EPC-berekening en de Bouwbesluitberekeningen te laten voldoen aan de gestelde eisen in het Bouwbesluit.

EPC Woning vanaf 1 januari 2015 aangescherpt
De energieprestatie eisen voor zowel woning- als utiliteitsbouw zijn vanaf 1 januari 2015 aangescherpt.

Hoe lager de energieprestatie waarde van een gebouw, hoe lager het energieverbruik. De energieprestatie eisen voor nieuwbouwprojecten zijn per 1 januari 2015 flink aangescherpt; met name aan woningbouw worden hoge eisen gesteld. De maximale EPC Woning is van 0,6 verlaagd naar 0,4.

Ook voor kantoren, scholen en winkels is de maximale EPC waarde met tientallen procenten gedaald. De strengere eisen stimuleren het gebruik van geavanceerde verwarmings- en koelsystemen en hoogwaardige oplossingen met betrekking tot isolatie.

Naast de aanscherping van de EPC eisen zijn ook de minimale Rc-waarden in het Bouwbesluit 2012 verhoogd. Per 1 januari 2015 gelden de volgende minimale Rc-waarden voor nieuwbouw:

Vloeren Rc ≥ 3,5 m²K/W (niet gewijzigd)
Gevels Rc ≥ 4,5 m²K/W
Daken Rc ≥ 6,0 m²K/W

Meer informatie over EPC Appartementengebouw, EPC berekening en bouwbesluitberekeningen kunt u vinden op onze webwsite http://www.bouwadviesnl.nl/bouwbesluit

EPC Woning

EPC Berekening Woning
Bij de aanvraag van de omgevingsvergunning is het noodzakelijk om aan te tonen dat de nieuw te bouwen woning voldoet aan de wettelijke bouw- en regelgeving zoals bijvoorbeeld de EPC (energieprestatiecoëfficiënt). Door middel van een EPC berekening toetst BouwAdviesNL of de woning voldoet aan de gestelde eisen in het Bouwbesluit.

Ondersteuning EPC berekening
BouwAdviesNL ondersteunt u graag bij het opstellen van de EPC berekening en de benodigde installaties in de woning.  Naast de epc berekening kan BouwAdviesNL de benodigde Bouwbesluitberekeningen zoals bijvoorbeeld de berekeningen verblijfsgebieden, gebruiksoppervlakten, daglichtberekening, ventilatieberekening en de MPG-berekening (milieuprestatie van gebouwen) verzorgen.

Advies EPC berekening
Door uw projectplannen vooraf grondig te laten toetsen kunt u met vertrouwen aan uw project beginnen. De deskundigen van BouwAdviesNL geven u advies op maat, signaleren zij eventuele probleempunten, en dragen zij natuurlijk meteen een passende oplossing aan om de EPC-berekening en de Bouwbesluitberekeningen te laten voldoen aan de gestelde eisen in het Bouwbesluit.

EPC Woning vanaf 1 januari 2015 aangescherpt
De energieprestatie eisen voor zowel woning- als utiliteitsbouw zijn vanaf 1 januari 2015 aangescherpt.

Hoe lager de energieprestatie waarde van een gebouw, hoe lager het energieverbruik. De energieprestatie eisen voor nieuwbouwprojecten zijn per 1 januari 2015 flink aangescherpt; met name aan woningbouw worden hoge eisen gesteld. De maximale EPC Woning is van 0,6 verlaagd naar 0,4.

Ook voor kantoren, scholen en winkels is de maximale EPC waarde met tientallen procenten gedaald. De strengere eisen stimuleren het gebruik van geavanceerde verwarmings- en koelsystemen en hoogwaardige oplossingen met betrekking tot isolatie.

Naast de aanscherping van de EPC eisen zijn ook de minimale Rc-waarden in het Bouwbesluit 2012 verhoogd. Per 1 januari 2015 gelden de volgende minimale Rc-waarden voor nieuwbouw:

Vloeren Rc ≥ 3,5 m²K/W (niet gewijzigd)
Gevels Rc ≥ 4,5 m²K/W
Daken Rc ≥ 6,0 m²K/W

Meer informatie over EPC woning, EPC berekening en bouwbesluitberekeningen kunt u vinden op onze webwsite http://www.bouwadviesnl.nl/bouwbesluit

Aanscherping EPC eisen 2015

Aanscherping EPC eisen 2015
De energieprestatie eisen voor zowel woning- als utiliteitsbouw worden per 1 januari 2015 aangescherpt.

Het beleid van de Rijksoverheid is erop gericht dat nieuwe woningen in 2020 (bijna) energieneutraal zijn. Op 1 januari 2015 wordt een belangrijke tussenstap gezet om (bijna) energieneutraal te bereiken.

Hoe lager de energieprestatie waarde (EPC waarde) van een gebouw, hoe lager het energieverbruik. De energieprestatie eisen voor nieuwbouwprojecten worden per 1 januari 2015 flink aangescherpt; met name aan woningbouw worden hoge eisen gesteld. De maximale EPC waarde voor woonfuncties wordt van 0,6 verlaagd naar 0,4.

Ook voor kantoren, scholen, winkels etc. daalt de maximale EPC waarde met tientallen procenten. De strengere eisen stimuleren het gebruik van geavanceerde verwarmings- en koelsystemen en hoogwaardige oplossingen met betrekking tot isolatie. De EPC eisen voor utiliteitsbouw worden ongeveer 50% lager ten opzichte van de EPC van 2007. Zie hieronder de EPC eisen per functie vanaf 1 januari 2015:

   huidige EPC eis  EPC eis vanaf 1-1-2015  Aanscherping t.o.v. huidige eis
Woonfunctie       
   - woonwagen   1,3  1,3  0%
   - overige  0,6  0,4  33%
 Bijeenkomstfunctie  2,0  1,1  45%
 Celfunctie  1,8  1,0  44%
 Gezondheidsfunctie      
   - met bedgebied  2,6  1,8  20%
   - overig  1,0  0,8  31%
 Industriefunctie  -  -  -
 Kantoorfunctie  1,1  0,8  27%
 Logiesfunctie      
   - in logiesgebouw  1,8  1,0  44%
   - overig  1,4                       1,4  0%
 Onderwijsfunctie  1,3  0,7  46%
 Sportfunctie  1,8  0,9  50%
 Winkelfunctie  2,6  1,7  35%
 Overige gebruiksfunctie  -  -
 Bouwwerk geen gebouw zijnde   -  -  -
Bron: ontwerpbesluit wijziging bouwbesluit 2012 
 

Naast een aanscherping van de EPC eisen worden ook de minimale Rc-waarden in het Bouwbesluit 2012 verhoogd. Per 1 januari 2015 gelden de volgende minimale Rc-waarden voor nieuwbouw:

Vloeren Rc ≥ 3,5 m²K/W (niet gewijzigd)
Gevels Rc ≥ 4,5 m²K/W
Daken Rc ≥ 6,0 m²K/W

Voor ramen en deuren wordt de eis aan de U-waarde daarentegen wat versoepeld. De huidige U-waarde eis van 1,65 W/m2K geldt momenteel op constructieniveau. Het bleek bijvoorbeeld bij de veel toegepaste schuifpuien in woningen lastig om aan de regels te voldoen. Omdat energiebesparing door de hele gebouwschil wordt bepaald, is besloten om per 1 januari 2015 de 1,65-eis te laten gelden voor de gemiddelde U-waarde. Daarbij mag de U-waarde van een individuele constructie niet hoger zijn dan 2,2 W/m2K.

Ondersteuning in adviezen en berekeningen
De mogelijkheden en diensten van BouwAdviesNL sluiten perfect aan op het enorme scala van regelgeving en voorschriften in het Bouwbesluit. BouwAdviesNL adviseert u dan ook graag omtrent het Bouwbesluit, bijvoorbeeld als het gaat om de uitleg van de regelgeving en het toepassen van de regels voor uw project.

Naast het geven van Bouwbesluitadviezen maakt BouwAdviesNL ook de Bouwbesluitberekeningen zoals bijvoorbeeld de berekeningen met betrekking tot verblijfsgebieden, gebruiksoppervlakten, daglichtberekening, ventilatieberekening, EPC-berekening (energieprestatiecoëfficiënt) en de MPG-berekeningen (milieuprestatie van gebouwen).

BouwAdviesNL ondersteunt u graag bij de regels en voorschriften van het Bouwbesluit en de Nederlandse regelgeving om uw project zonder vertraging en onverwachte kostenposten tot een goed einde te brengen.

http://www.bouwadviesnl.nl/bouwbesluit/

EPC Berekening Nieuwbouw Woning

EPC Berekening Nieuwbouw Woning
Bij de aanvraag van de omgevingsvergunning is het noodzakelijk om aan te tonen dat de nieuw te bouwen woning voldoet aan de wettelijke bouw- en regelgeving zoals bijvoorbeeld de EPC berekening (energieprestatiecoëfficiënt). Door middel van een EPC berekening toetst BouwAdviesNL of de woning voldoet aan de gestelde eisen in het Bouwbesluit.

Ondersteuning EPC berekening
BouwAdviesNL ondersteunt u graag bij het opstellen van de EPC berekening en de benodigde Bouwbesluitberekeningen zoals bijvoorbeeld de berekeningen verblijfsgebieden, gebruiksoppervlakten, daglichtberekening, ventilatieberekening en de MPG-berekening (milieuprestatie van gebouwen).

Advies EPC berekening
Door uw projectplannen vooraf grondig te laten toetsen kunt u met vertrouwen aan uw project beginnen. De deskundigen van BouwAdviesNL geven u advies op maat, signaleren zij eventuele probleempunten, en dragen zij natuurlijk meteen een passende oplossing aan om de EPC-berekening en de Bouwbesluitberekeningen te laten voldoen aan de gestelde eisen in het Bouwbesluit.

Wijziging eisen EPC vanaf 1 januari 2015
De energieprestatie eisen voor zowel woning- als utiliteitsbouw worden per 1 januari 2015 aangescherpt.

Hoe lager de energieprestatie waarde (EPC waarde) van een gebouw, hoe lager het energieverbruik. De energieprestatie eisen voor nieuwbouwprojecten worden per 1 januari 2015 flink aangescherpt; met name aan woningbouw worden hoge eisen gesteld. De maximale EPC waarde voor woonfuncties wordt van 0,6 verlaagd naar 0,4.

Ook voor kantoren, scholen, winkels etc. daalt de maximale EPC waarde met tientallen procenten. De strengere eisen stimuleren het gebruik van geavanceerde verwarmings- en koelsystemen en hoogwaardige oplossingen met betrekking tot isolatie.

Naast een aanscherping van de EPC eisen worden ook de minimale Rc-waarden in het Bouwbesluit 2012 verhoogd. Per 1 januari 2015 gelden de volgende minimale Rc-waarden voor nieuwbouw:

Vloeren Rc ≥ 3,5 m²K/W (niet gewijzigd)
Gevels Rc ≥ 4,5 m²K/W
Daken Rc ≥ 6,0 m²K/W

Meer informatie over EPC berekening en bouwbesluitberekeningen kunt u vinden op onze webwsite http://www.bouwadviesnl.nl/bouwbesluit

EPC Berekening Bouwbesluitberekeningen

EPC berekening en Bouwbesluitberekeningen
Bij de aanvraag van de omgevingsvergunning is het noodzakelijk om aan te tonen dat de nieuw te bouwen woning voldoet aan de wettelijke bouw- en regelgeving zoals de EPC berekening (energieprestatiecoëfficiënt) en de Bouwbesluitberekeningen. Door middel van een EPC berekening en Bouwbesluitberekeningen toetst BouwAdviesNL of de woning voldoet aan de gestelde eisen in het Bouwbesluit.

Ondersteuning EPC berekening
BouwAdviesNL ondersteunt u graag bij het opstellen van de EPC berekening en de benodigde Bouwbesluitberekeningen zoals bijvoorbeeld de berekeningen verblijfsgebieden, gebruiksoppervlakten, daglichtberekening, ventilatieberekening en de MPG-berekening (milieuprestatie van gebouwen).

Advies EPC berekening
Door uw projectplannen vooraf grondig te laten toetsen kunt u met vertrouwen aan uw project beginnen. De deskundigen van BouwAdviesNL geven u advies op maat, signaleren zij eventuele probleempunten, en dragen zij natuurlijk meteen een passende oplossing aan om de EPC-berekening en de Bouwbesluitberekeningen te laten voldoen aan de gestelde eisen in het Bouwbesluit.

Wijziging eisen EPC vanaf 1 januari 2015
De energieprestatie eisen voor zowel woning- als utiliteitsbouw worden per 1 januari 2015 aangescherpt.

Hoe lager de energieprestatie waarde (EPC waarde) van een gebouw, hoe lager het energieverbruik. De energieprestatie eisen voor nieuwbouwprojecten worden per 1 januari 2015 flink aangescherpt; met name aan woningbouw worden hoge eisen gesteld. De maximale EPC waarde voor woonfuncties wordt van 0,6 verlaagd naar 0,4.

Ook voor kantoren, scholen, winkels etc. daalt de maximale EPC waarde met tientallen procenten. De strengere eisen stimuleren het gebruik van geavanceerde verwarmings- en koelsystemen en hoogwaardige oplossingen met betrekking tot isolatie.

Naast een aanscherping van de EPC eisen worden ook de minimale Rc-waarden in het Bouwbesluit 2012 verhoogd. Per 1 januari 2015 gelden de volgende minimale Rc-waarden voor nieuwbouw:

Vloeren Rc ≥ 3,5 m²K/W (niet gewijzigd)
Gevels Rc ≥ 4,5 m²K/W
Daken Rc ≥ 6,0 m²K/W

Meer informatie over epc berekening en bouwbesluitberekeningen kunt u vinden op onze webwsite http://www.bouwadviesnl.nl/bouwbesluit

Wijziging Eisen EPC Vanaf 1 januari 2015

Wijziging eisen EPC vanaf 1 januari 2015
De energieprestatie eisen voor zowel woning- als utiliteitsbouw worden per 1 januari 2015 aangescherpt.

Het beleid van de Rijksoverheid is erop gericht dat nieuwe woningen in 2020 (bijna) energieneutraal zijn. Op 1 januari 2015 wordt een belangrijke tussenstap gezet om (bijna) energieneutraal te bereiken.

Hoe lager de energieprestatie waarde (EPC waarde) van een gebouw, hoe lager het energieverbruik. De energieprestatie eisen voor nieuwbouwprojecten worden per 1 januari 2015 flink aangescherpt; met name aan woningbouw worden hoge eisen gesteld. De maximale EPC waarde voor woonfuncties wordt van 0,6 verlaagd naar 0,4.

Ook voor kantoren, scholen, winkels etc. daalt de maximale EPC waarde met tientallen procenten. De strengere eisen stimuleren het gebruik van geavanceerde verwarmings- en koelsystemen en hoogwaardige oplossingen met betrekking tot isolatie. De EPC eisen voor utiliteitsbouw worden ongeveer 50% lager ten opzichte van de EPC van 2007. Zie hieronder de EPC eisen per functie vanaf 1 januari 2015:

   huidige EPC eis  EPC eis vanaf 1-1-2015  Aanscherping t.o.v. huidige eis
Woonfunctie       
   - woonwagen   1,3  1,3  0%
   - overige  0,6  0,4  33%
 Bijeenkomstfunctie  2,0  1,1  45%
 Celfunctie  1,8  1,0  44%
 Gezondheidsfunctie      
   - met bedgebied  2,6  1,8  20%
   - overig  1,0  0,8  31%
 Industriefunctie  -  -  -
 Kantoorfunctie  1,1  0,8  27%
 Logiesfunctie      
   - in logiesgebouw  1,8  1,0  44%
   - overig  1,4                       1,4  0%
 Onderwijsfunctie  1,3  0,7  46%
 Sportfunctie  1,8  0,9  50%
 Winkelfunctie  2,6  1,7  35%
 Overige gebruiksfunctie  -  -
 Bouwwerk geen gebouw zijnde   -  -  -
Bron: ontwerpbesluit wijziging bouwbesluit 2012 
 

Naast een aanscherping van de EPC eisen worden ook de minimale Rc-waarden in het Bouwbesluit 2012 verhoogd. Per 1 januari 2015 gelden de volgende minimale Rc-waarden voor nieuwbouw:

Vloeren Rc ≥ 3,5 m²K/W (niet gewijzigd)
Gevels Rc ≥ 4,5 m²K/W
Daken Rc ≥ 6,0 m²K/W

Voor ramen en deuren wordt de eis aan de U-waarde daarentegen wat versoepeld. De huidige U-waarde eis van 1,65 W/m2K geldt momenteel op constructieniveau. Het bleek bijvoorbeeld bij de veel toegepaste schuifpuien in woningen lastig om aan de regels te voldoen. Omdat energiebesparing door de hele gebouwschil wordt bepaald, is besloten om per 1 januari 2015 de 1,65-eis te laten gelden voor de gemiddelde U-waarde. Daarbij mag de U-waarde van een individuele constructie niet hoger zijn dan 2,2 W/m2K.

Ondersteuning in adviezen en berekeningen
De mogelijkheden en diensten van BouwAdviesNL sluiten perfect aan op het enorme scala van regelgeving en voorschriften in het Bouwbesluit. BouwAdviesNL adviseert u dan ook graag omtrent het Bouwbesluit, bijvoorbeeld als het gaat om de uitleg van de regelgeving en het toepassen van de regels voor uw project.

Naast het geven van Bouwbesluitadviezen maakt BouwAdviesNL ook de Bouwbesluitberekeningen zoals bijvoorbeeld de berekeningen met betrekking tot verblijfsgebieden, gebruiksoppervlakten, daglichtberekening, ventilatieberekening, EPC-berekening (energieprestatiecoëfficiënt) en de MPG-berekeningen (milieuprestatie van gebouwen).

BouwAdviesNL ondersteunt u graag bij de regels en voorschriften van het Bouwbesluit en de Nederlandse regelgeving om uw project zonder vertraging en onverwachte kostenposten tot een goed einde te brengen.

http://www.bouwadviesnl.nl/bouwbesluit/

Bouwbesluitberekeningen nieuwbouw woning

Bouwbesluitberekeningen nieuwbouw woning

Bij de aanvraag van de omgevingsvergunning is het noodzakelijk om aan te tonen dat de nieuwbouw van de woning voldoet aan de wettelijke bouw- en regelgeving.  Door middel van Bouwbesluitberekeningen toetst BouwAdviesNL of de woning voldoet aan de gestelde eisen in het Bouwbesluit.

BouwAdviesNL ondersteunt u graag  bij het opstellen van die berekeningen zoals bijvoorbeeld de berekeningen met betrekking tot verblijfsgebieden, gebruiksoppervlakten, daglichtberekening, ventilatieberekening, EPC-berekening (energieprestatiecoëfficiënt) en MPG-berekening (milieuprestatie van gebouwen).

Door uw projectplannen vooraf grondig te laten toetsen kunt u met vertrouwen aan uw project beginnen. De deskundigen van BouwAdviesNL geven u advies op maat, signaleren zij eventuele probleempunten, en dragen zij natuurlijk meteen een passende oplossing aan.

http://www.bouwadviesnl.nl/bouwbesluit