Omgevingsvergunning Archives - BouwAdviesNL

Gebruiksmelding Restaurant

Gebruiksmelding Restaurant
Gebouwen dienen brandveilig te worden gebruikt. Hiervoor gelden landelijke regels die zijn vastgelegd in het Bouwbesluit. Voor de meer risicovolle vormen van gebruik is een omgevingsvergunning brandveilig gebruik of een gebruiksmelding nodig.

De gebruiksvergunning en de gebruiksmelding (de omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik) regelen het brandveilig gebruik van gebouwen.

Een gebruiksmelding is nodig als:
– in het gebouw meer dan vijftig personen tegelijk aanwezig zullen zijn, zoals in horecagelegenheden, winkels, scholen voor voortgezet onderwijs, kantoren en dergelijke. Dit geldt niet voor woningen en woongebouwen.
– een woning per kamer wordt verhuurd aan vijf of meer afzonderlijke huurders (bijvoorbeeld kamerverhuurbedrijven). Dit geldt dus niet voor een woongroep, gezinsvervangend tehuis of een studentenhuis waar een aantal mensen samen één huishouding voert.
– u niet voldoet aan een of meer van de brandveiligheidseisen van het zogenaamde gebruiksbesluit, maar als u in plaats daarvan een ander oplossing hebt die net zo veilig is.

Een gebruiksvergunning is nodig als u:
– bedrijfsmatig overnachtingen aanbiedt aan meer dan vier personen, zoals bij hotels en pensions.
– nachtverblijf voor zorg aanbiedt aan meer dan tien personen, zoals in ziekenhuizen en verpleegtehuizen.
– dagverblijf aanbiedt aan meer dan tien kinderen onder de twaalf jaar, zoals bij basisscholen en kinderdagverblijven.
- dagverblijf aanbiedt aan meer dan tien personen met een lichamelijke of geestelijke handicap.

Verandert het gebruik van het gebouw? Dan dient u een nieuwe vergunning aan te vragen of een nieuwe melding indienen. Bijvoorbeeld als er door het andere gebruik meer personen in het gebouw zullen komen. Of als het gebouw een ander functie of indeling krijgt.

De eigenaar of gebruiker is verantwoordelijk voor het voldoen aan de eisen die het Bouwbesluit stelt aan het brandveilig gebruik van een gebouw. De gemeente of brandweer heeft hierin geen verantwoordelijkheid, maar kan wel handhaven. Bij risicovolle vormen van gebruik zal de eigenaar of gebruiker aanvullende acties moeten ondernemen richting de gemeente.

BouwAdviesNL levert de documenten Gebruiksmelding Restaurant die u nodig heeft, zodat u verzekerd bent van een goed verloop van uw aanvraag. Meer informatie over onze diensten kunt u vinden op de website www.bouwadviesnl.nl/vergunning

EPC Appartementengebouw

EPC Berekening Appartementengebouw
Bij de aanvraag van de omgevingsvergunning is het noodzakelijk om aan te tonen dat de nieuw te bouwen woning voldoet aan de wettelijke bouw- en regelgeving zoals bijvoorbeeld de EPC (energieprestatiecoëfficiënt). Door middel van een EPC Appartementengebouw toetst BouwAdviesNL of het gebouw voldoet aan de gestelde eisen in het Bouwbesluit.

Ondersteuning EPC berekening
BouwAdviesNL ondersteunt u graag bij het opstellen van de EPC berekening en de benodigde installaties in het gebouw. Naast de epc berekening kan BouwAdviesNL de benodigde Bouwbesluitberekeningen zoals bijvoorbeeld de berekeningen verblijfsgebieden, gebruiksoppervlakten, daglichtberekening, ventilatieberekening en de MPG-berekening (milieuprestatie van gebouwen) verzorgen.

Advies EPC berekening
Door uw projectplannen vooraf grondig te laten toetsen kunt u met vertrouwen aan uw project beginnen. De deskundigen van BouwAdviesNL geven u advies op maat, signaleren zij eventuele probleempunten, en dragen zij natuurlijk meteen een passende oplossing aan om de EPC-berekening en de Bouwbesluitberekeningen te laten voldoen aan de gestelde eisen in het Bouwbesluit.

EPC Woning vanaf 1 januari 2015 aangescherpt
De energieprestatie eisen voor zowel woning- als utiliteitsbouw zijn vanaf 1 januari 2015 aangescherpt.

Hoe lager de energieprestatie waarde van een gebouw, hoe lager het energieverbruik. De energieprestatie eisen voor nieuwbouwprojecten zijn per 1 januari 2015 flink aangescherpt; met name aan woningbouw worden hoge eisen gesteld. De maximale EPC Woning is van 0,6 verlaagd naar 0,4.

Ook voor kantoren, scholen en winkels is de maximale EPC waarde met tientallen procenten gedaald. De strengere eisen stimuleren het gebruik van geavanceerde verwarmings- en koelsystemen en hoogwaardige oplossingen met betrekking tot isolatie.

Naast de aanscherping van de EPC eisen zijn ook de minimale Rc-waarden in het Bouwbesluit 2012 verhoogd. Per 1 januari 2015 gelden de volgende minimale Rc-waarden voor nieuwbouw:

Vloeren Rc ≥ 3,5 m²K/W (niet gewijzigd)
Gevels Rc ≥ 4,5 m²K/W
Daken Rc ≥ 6,0 m²K/W

Meer informatie over EPC Appartementengebouw, EPC berekening en bouwbesluitberekeningen kunt u vinden op onze webwsite http://www.bouwadviesnl.nl/bouwbesluit

Sloopveiligheidsplan Opstellen

Sloopveiligheidsplan opstellen binnenstedelijk gebied
Een sloopveiligheidsplan opstellen voor het slopen van een gebouw in binnenstedelijke gebieden is meestal noodzakelijk. De gemeente vraagt bij grote of risicovolle sloopobjecten met een grote bebouwingsdichtheid en bij smalle of drukker verkeerswegen naar een sloopveiligheidsplan. Als de veiligheid van de omgeving bij het slopen bijzondere aandacht vraagt is het opstellen van een sloopveiligheidsplan vereist.

Bij het het opstellen van een sloopveiligheidsplan wordt door BouwAdviesNL alle preventieve voorzieningen beschreven die gevaren op openbaar grondgebied voorkomen. In het sloopveiligheidsplan kan, om de veiligheid te waarborgen, de benodigde faseringen van de verschillende werkzaamheden worden aangegeven .

Door uw projectplannen vooraf grondig te laten analyseren kunt u met vertrouwen aan uw project beginnen. De deskundigen van BouwAdviesNL geven u advies op maat, signaleren zij probleempunten, en dragen zij natuurlijk meteen een passende oplossing aan.

BouwAdviesNL levert de documenten die uw project nodig heeft, zodat u verzekerd bent van een goed verloop van uw project. De ervaren bouwkundigen van BouwAdviesNL stellen graag goede documenten voor u op voordat er met de bouw wordt begonnen. Door middel van goed uitgewerkte bouwkundige documenten kunt u erop vertrouwen dat uw project vakkundig wordt voorbereid.

Meer informatie kunt u vinden op de website http://www.bouwadviesnl.nl/bestekdocument/

MPG Berekening Gebouw

MPG berekening Milieuprestatie van een gebouw 
Voor een MPG berekening milieuprestatieberekening van een gebouw of woning kunt u bij BouwAdviesNL terecht. De berekening van de milieuprestatie MPG berekening geeft inzicht in de milieueffecten van het gebouw op basis van de levenscyclus van het gebouw en de materialen die daarin zijn verwerkt. Wie inzicht heeft in de milieueffecten, kan bewuster materiaalkeuzes maken. Zo is de milieuprestatie een positieve prikkel die de bouwsector aanzet tot meer duurzaamheid.

Bepalingsmethode MPG berekening
De MPG berekening (milieuprestatie) dient te voldoen aan de zogenoemde ‘Bepalingsmethode Milieuprestatie gebouwen en GWW-werken’ waarmee de milieuprestatie van een compleet bouwwerk kan worden bepaald, op basis van de prestatie van de producten en elementen waaruit het is opgebouwd. De Stichting Bouwkwaliteit (SBK) is verantwoordelijk voor de Nationale Database waarin alle materialen en hun milieu impact zijn opgenomen.

Berekening milieuprestatie gebouw
Op basis van invoer van de kenmerken van het bouwwerk, toe te passen bouwproducten en de hoeveelheden berekent BouwAdviesNL de milieueffecten van de bouwproducten over de gehele levensduur. Het resultaat van de berekening is een milieuprofiel. Dit profiel bevat de milieueffecten binnen verschillende effectcategorieën (zoals Emissies en Grondstoffen), uitgedrukt in getallen. De bepalingsmethode drukt deze getallen uit in een schaduwprijs: de fictieve kosten die zouden moeten worden gemaakt om de milieueffecten ongedaan te maken.

Milieuprestatie van het gebouw MPG
De milieuprestatie van een gebouw (MPG) wordt uitgedrukt in schaduwkosten per m² brutovloeroppervlakte (€/m² BVO). Deze kosten geven een indicatie van de maat¬schappelijke kosten voor het bestrijden van de gevolgen (emissie en uitputting) van materiaalgebruik

http://www.bouwadviesnl.nl/bouwbesluit/

Tekenwerk Tekeningen Verbouwing Woning

Tekenwerk tekeningen nieuwbouw verbouwing woning
Bent u opzoek naar tekenwerk tekeningen voor de nieuwbouw of verbouwing van uw woning? Het laten maken van de juiste tekeningen en aanvraag omgevingsvergunning? Of het nu gaat om tekenwerk voor een verbouwing, nieuwbouw, renovatie of een inventarisatie en inmeten van de bestaande situatie; BouwAdviesNL levert maatwerk. Uw wensen worden door deskundige bouwkundige medewerkers op papier gezet en vertaald in uitgewerkte bouwkundige tekeningen. Projectspecifieke knelpunten worden vroegtijdig door ons gesignaleerd en geanalyseerd. Van de bouwkundige knelpunten mag u natuurlijk een passende oplossing van ons verwachten. Naast het verzorgen van bouwkundige tekeningen verzorgen wij ook tekeningen voor contracten bij verkoop, verhuur, of splitsing van gebouwen. Het wijde scala aan mogelijkheden en de brede ervaring maakt BouwAdviesNL tot een betrouwbare partner die uw project de vliegende start kan geven die het verdient.

BouwAdviesNL – De juiste bouwkundige tekeningen op papier
De juiste bouwkundige tekeningen vormen de basis voor elk succesvol bouwproject. Of het nu gaat om het aanvragen van de benodigde vergunningen, het berekenen van een helder kostenplaatje of het vormen van een planning, het ontbreken van de juiste bouwkundige tekeningen kan een project ernstig schaden. BouwAdviesNL levert u precies de bouwkundige tekeningen die uw project nodig heeft, zodat u verzekerd bent van een goede start. De ervaren bouwkundigen van BouwAdviesNL leggen graag een goede basis voordat er met de bouw wordt begonnen. Door middel van gedetailleerde bouwtechnische tekeningen kunt u erop vertrouwen dat uw project vakkundig en professioneel wordt uitgevoerd.

Aanvullende informatie over onze diensten kunt u vinden op de website http://www.bouwadviesnl.nl/tekenwerk/

EPC Berekening Bouwbesluitberekeningen

EPC berekening en Bouwbesluitberekeningen
Bij de aanvraag van de omgevingsvergunning is het noodzakelijk om aan te tonen dat de nieuw te bouwen woning voldoet aan de wettelijke bouw- en regelgeving zoals de EPC berekening (energieprestatiecoëfficiënt) en de Bouwbesluitberekeningen. Door middel van een EPC berekening en Bouwbesluitberekeningen toetst BouwAdviesNL of de woning voldoet aan de gestelde eisen in het Bouwbesluit.

Ondersteuning EPC berekening
BouwAdviesNL ondersteunt u graag bij het opstellen van de EPC berekening en de benodigde Bouwbesluitberekeningen zoals bijvoorbeeld de berekeningen verblijfsgebieden, gebruiksoppervlakten, daglichtberekening, ventilatieberekening en de MPG-berekening (milieuprestatie van gebouwen).

Advies EPC berekening
Door uw projectplannen vooraf grondig te laten toetsen kunt u met vertrouwen aan uw project beginnen. De deskundigen van BouwAdviesNL geven u advies op maat, signaleren zij eventuele probleempunten, en dragen zij natuurlijk meteen een passende oplossing aan om de EPC-berekening en de Bouwbesluitberekeningen te laten voldoen aan de gestelde eisen in het Bouwbesluit.

Wijziging eisen EPC vanaf 1 januari 2015
De energieprestatie eisen voor zowel woning- als utiliteitsbouw worden per 1 januari 2015 aangescherpt.

Hoe lager de energieprestatie waarde (EPC waarde) van een gebouw, hoe lager het energieverbruik. De energieprestatie eisen voor nieuwbouwprojecten worden per 1 januari 2015 flink aangescherpt; met name aan woningbouw worden hoge eisen gesteld. De maximale EPC waarde voor woonfuncties wordt van 0,6 verlaagd naar 0,4.

Ook voor kantoren, scholen, winkels etc. daalt de maximale EPC waarde met tientallen procenten. De strengere eisen stimuleren het gebruik van geavanceerde verwarmings- en koelsystemen en hoogwaardige oplossingen met betrekking tot isolatie.

Naast een aanscherping van de EPC eisen worden ook de minimale Rc-waarden in het Bouwbesluit 2012 verhoogd. Per 1 januari 2015 gelden de volgende minimale Rc-waarden voor nieuwbouw:

Vloeren Rc ≥ 3,5 m²K/W (niet gewijzigd)
Gevels Rc ≥ 4,5 m²K/W
Daken Rc ≥ 6,0 m²K/W

Meer informatie over epc berekening en bouwbesluitberekeningen kunt u vinden op onze webwsite http://www.bouwadviesnl.nl/bouwbesluit

Sloopveiligheidsplan Binnenstedelijk

Sloopveiligheidsplan in binnenstedelijke gebieden
Voor het slopen van een gebouw in binnenstedelijke gebieden is meestal een sloopveiligheidsplan noodzakelijk. De gemeente vraagt bij grote of risicovolle sloopobjecten met een grote bebouwingsdichtheid en bij smalle of drukker verkeerswegen naar een sloopveiligheidsplan. Als de veiligheid van de omgeving bij het slopen bijzondere aandacht vraagt is het opstellen van een sloopveiligheidsplan een vereiste.

In het sloopveiligheidsplan wordt door BouwAdviesNL alle preventieve voorzieningen beschreven die gevaren op openbaar grondgebied voorkomen. In het sloopveiligheidsplan kan, om de veiligheid te waarborgen, de benodigde faseringen worden aangegeven.

Analyse projectplan
Door uw projectplannen vooraf grondig te laten analyseren kunt u met vertrouwen aan uw project beginnen. De deskundigen van BouwAdviesNL geven u advies op maat, signaleren zij probleempunten, en dragen zij natuurlijk meteen een passende oplossing aan om de veiligheid te waarborgen.

BouwAdviesNL levert de documenten die uw project nodig heeft, zodat u verzekerd bent van een goed verloop van uw project. De ervaren bouwkundigen van BouwAdviesNL stellen graag goede documenten voor u op voordat er met de bouw wordt begonnen. Door middel van goed uitgewerkte bouwkundige documenten kunt u erop vertrouwen dat uw project vakkundig wordt voorbereid.

Aanvullende informatie over onze diensten kunt u vinden op de website http://www.bouwadviesnl.nl/bestekdocument/

Omgevingsvergunning Tekeningen

Omgevingsvergunning tekeningen voor nieuwbouw en verbouw
De juiste tekeningen voor de omgevingsvergunning dat doet BouwAdviesNL. Of het nu gaat om tekenwerk voor een verbouwing, nieuwbouw, renovatie of een inventarisatie van de huidige situatie; BouwAdviesNL levert maatwerk. Uw wensen worden door deskundige bouwkundige medewerkers op papier gezet en vertaald in een uitgewerkte bouwkundige tekening. Projectspecifieke knelpunten worden vroegtijdig door ons gesignaleerd en geanalyseerd. Van de bouwkundige knelpunten mag u natuurlijk een passende oplossing van ons verwachten. Naast het verzorgen van bouwkundig tekenwerk voor de omgevingsvergunning verzorgen wij ook tekeningen voor contracten bij verkoop, verhuur, of splitsing van gebouwen. Het wijde scala aan mogelijkheden en de brede ervaring maakt BouwAdviesNL tot een betrouwbare partner die uw project de vliegende start kan geven die het verdient.

BouwAdviesNL – De juiste tekeningen op papier
De juiste tekeningen vormen de basis voor elk succesvol bouwproject. Of het nu gaat om het aanvragen van de benodigde vergunningen zoals de omgevingsvergunning, het berekenen van een helder kostenplaatje of het vormen van een planning, het ontbreken van de juiste kwaliteitstekeningen kan een project ernstig schaden. BouwAdviesNL levert u precies de tekeningen die uw project nodig heeft, zodat u verzekerd bent van een goede start. De ervaren bouwkundigen van BouwAdviesNL leggen graag een goede basis voordat er met de bouw wordt begonnen. Door middel van gedetailleerde bouwtechnische tekeningen kunt u erop vertrouwen dat uw project vakkundig en professioneel wordt uitgevoerd.

Aanvullende informatie over onze diensten kunt u vinden op de website http://www.bouwadviesnl.nl/tekenwerk/

Milieuprestatieberekening MPG

Milieuprestatieberekening – MPG-berekening
Voor een milieuprestatieberekening van een gebouw of woning kunt u bij BouwAdviesNL terecht. De berekening van de milieuprestatie MPG-berekening geeft inzicht in de milieueffecten van het gebouw op basis van de levenscyclus van het gebouw en de materialen die daarin zijn verwerkt. Wie inzicht heeft in de milieueffecten, kan bewuster materiaalkeuzes maken. Zo is de milieuprestatie een positieve prikkel die de bouwsector aanzet tot meer duurzaamheid.

Bepalingsmethode milieuprestatieberekening
De milieuprestatieberekening dient te voldoen aan de zogenoemde ‘Bepalingsmethode Milieuprestatie gebouwen en GWW-werken’ waarmee de milieuprestatie van een compleet bouwwerk kan worden bepaald, op basis van de prestatie van de producten en elementen waaruit het is opgebouwd. De Stichting Bouwkwaliteit (SBK) is verantwoordelijk voor de Nationale Database waarin alle materialen en hun milieu impact zijn opgenomen.

Berekening milieuprestatie gebouw
Op basis van invoer van de kenmerken van het bouwwerk, toe te passen bouwproducten en de hoeveelheden berekent BouwAdviesNL de milieueffecten van de bouwproducten over de gehele levensduur. Het resultaat van de berekening is een milieuprofiel. Dit profiel bevat de milieueffecten binnen verschillende effectcategorieën (zoals Emissies en Grondstoffen), uitgedrukt in getallen. De bepalingsmethode drukt deze getallen uit in een schaduwprijs: de fictieve kosten die zouden moeten worden gemaakt om de milieueffecten ongedaan te maken.

Resultaat Milieuprestatie gebouw
De milieuprestatie van een gebouw (MPG) wordt uitgedrukt in schaduwkosten per m² brutovloeroppervlakte (€/m² BVO). Deze kosten geven een indicatie van de maat¬schappelijke kosten voor het bestrijden van de gevolgen (emissie en uitputting) van materiaalgebruik

http://www.bouwadviesnl.nl/bouwbesluit/

Nominatie Gevelrenovatie

Gemeente Winterswijk heeft de eigenaar genomineerd die zijn/haar pand op de meest voorbeeldige wijze heeft verbouwd.

Voor het pand Markt 42 in Winterswijk  heeft BouwAdviesNL de totale gevelrenovatie verzorgt.  Het gevelontwerp, vooroverleg met de gemeente en welstand, aanvraag omgevingsvergunning, aanbesteding aannemers en de bouwbegeleiding.

6 Januari 2014 is de uitreiking van de Pui Promotie Prijs in Winterswijk.

Vernieuwen gevelkozijnen Apeldoorn

Van de week wordt er gestart met het vernieuwen van de gevelkozijnen in Apeldoorn.
De 4 winkelunits aan de Stationstraat krijgen elk een nieuwe gevelpui met eigen toegang.

BouwAdviesNL heeft het tekenwerk en vergunningstraject verzorgt en voert nu bouwbegeleiding uit. De oplevering is gepland medio november 2013.

MILIEUPRESTATIE VAN GEBOUWEN (MPG)

Milieuprestatie van een gebouwen MPG

Bij duurzaamheid van gebouwen wordt steeds verder gekeken dan enkel naar de energiezuinigheid. Door de energiezuinigheid van het gebouw stijgt het aandeel van bouwmaterialen in de totale CO2 ­emissie. De overheid erkent dit door per 1 januari 2013 een milieuartikel op te nemen in het Bouwbesluit. Een milieuprestatieberekening dient bij elke omgevingsvergunningsaanvraag, voor nieuwbouw van woningen en kantoren groter dan honderd vierkante meter, te worden toegevoegd.

Milieueffect van het gebouw

De berekening van de milieuprestatie geeft inzicht in de milieueffecten van het gebouw op basis van de levenscyclus van het gebouw en de materialen die daarin zijn verwerkt. Wie inzicht heeft in de milieueffecten, kan bewuster materiaalkeuzes maken. Zo is de milieuprestatie een positieve prikkel die de bouwsector aanzet tot meer duurzaamheid.

Bepalingsmethode milieuprestatieberekening

De milieuprestatieberekening dient te voldoen aan de zogenoemde ‘Bepalingsmethode Milieuprestatie gebouwen en GWW-werken’ waarmee de milieuprestatie van een compleet bouwwerk kan worden bepaald, op basis van de prestatie van de producten en elementen waaruit het is opgebouwd.

De Stichting Bouwkwaliteit (SBK) is verantwoordelijk voor de Nationale Database waarin alle materialen en hun milieu impact zijn opgenomen. Met deze gegevens kan de berekening worden gemaakt.

Berekening milieuprestatie gebouw

Op basis van invoer van de kenmerken van het bouwwerk, toe te passen bouwproducten en de hoeveelheden berekent het programma de milieueffecten van de bouwproducten over de gehele levensduur. Het resultaat van de berekening is een milieuprofiel. Dit profiel bevat de milieueffecten binnen verschillende effectcategorieën (zoals Emissies en Grondstoffen), uitgedrukt in getallen. De bepalingsmethode drukt deze getallen uit in een schaduwprijs: de fictieve kosten die zouden moeten worden gemaakt om de milieueffecten ongedaan te maken.

Resultaat Milieuprestatie gebouw

De milieuprestatie van een gebouw (MPG) wordt uitgedrukt in schaduwkosten per m² brutovloeroppervlakte (€/m² BVO). Deze kosten geven een indicatie van de maat­schappelijke kosten voor het bestrijden van de gevolgen (emissie en uitputting) van materiaalgebruik

Renovatie gevel Winterswijk verloopt voorspoedig

De renovatie van de voorgevel in Winterswijk verloopt voorspoedig. BouwAdviesNL heeft het vergunningstraject verzorgt en voert nu bouwbegeleiding uit. De oplevering is gepland op vrijdag 29 juni.