NIEUWS EN ACTUALITEITEN Berichtgeving van BouwAdviesNL

consequenties Europese Verordening Bouwproducten (CPR) op het STABU-bestek

De Europese Verordening Bouwproducten (CPR), die per 1 juli 2013 ingaat, zal de nodige consequenties hebben voor STABU-bestekschrijvers.

Vrijdagmiddag 14 juni wordt een extra ingelaste BNB kwartaalbijeenkomst gehouden met als thema “De consequenties van de Europese Verordening Bouwproducten (CPR) op het STABU-bestek”.

De Europese Verordening Bouwproducten zal consequenties hebben voor STABU-bestekschrijvers. Dit omdat STABU ervoor gekozen heeft om deze verordening trapsgewijs te implementeren in de besteksystematiek. Zo zullen vele bouwstofspecificaties die verwijzen naar een BRL en die “in strijd zijn” met de CPR niet terugkomen in de “reguliere” update 2013-2. Deze verregaande wijziging zal de nodige impact hebben op de inhoud van menig (referentie en project) bestek. Daarnaast is STABU druk doende om haar huidige database te transformeren naar een nieuwe omgeving. Bij deze transitie zal stapsgewijs nog verder geanticipeerd worden op de CPR. Onder meer door het inhoudelijk oppakken van de zogenaamde annexen ZA, behorende bij de Europese geharmoniseerde normen waarnaar in een bestek kan worden verwezen. Dit zal primair gevolgen hebben voor de kenmerken en attributen in met name de bouwstofspecificaties. Vervolgens zal dit doorwerken op de R-specificaties en uiteindelijk dus ook in de kortteksten. Gevolgen hiervan zijn dat regulier updaten niet meer mogelijk is met de “uitgave 2014-2″. Feitelijk komt het er op neer dat men dan alles opnieuw “in de steigers zal moeten zetten”.

Comments (0)

    Add a Comment