NIEUWS EN ACTUALITEITEN Berichtgeving van BouwAdviesNL

EPC Appartementengebouw

EPC Berekening Appartementengebouw
Bij de aanvraag van de omgevingsvergunning is het noodzakelijk om aan te tonen dat de nieuw te bouwen woning voldoet aan de wettelijke bouw- en regelgeving zoals bijvoorbeeld de EPC (energieprestatiecoëfficiënt). Door middel van een EPC Appartementengebouw toetst BouwAdviesNL of het gebouw voldoet aan de gestelde eisen in het Bouwbesluit.

Ondersteuning EPC berekening
BouwAdviesNL ondersteunt u graag bij het opstellen van de EPC berekening en de benodigde installaties in het gebouw. Naast de epc berekening kan BouwAdviesNL de benodigde Bouwbesluitberekeningen zoals bijvoorbeeld de berekeningen verblijfsgebieden, gebruiksoppervlakten, daglichtberekening, ventilatieberekening en de MPG-berekening (milieuprestatie van gebouwen) verzorgen.

Advies EPC berekening
Door uw projectplannen vooraf grondig te laten toetsen kunt u met vertrouwen aan uw project beginnen. De deskundigen van BouwAdviesNL geven u advies op maat, signaleren zij eventuele probleempunten, en dragen zij natuurlijk meteen een passende oplossing aan om de EPC-berekening en de Bouwbesluitberekeningen te laten voldoen aan de gestelde eisen in het Bouwbesluit.

EPC Woning vanaf 1 januari 2015 aangescherpt
De energieprestatie eisen voor zowel woning- als utiliteitsbouw zijn vanaf 1 januari 2015 aangescherpt.

Hoe lager de energieprestatie waarde van een gebouw, hoe lager het energieverbruik. De energieprestatie eisen voor nieuwbouwprojecten zijn per 1 januari 2015 flink aangescherpt; met name aan woningbouw worden hoge eisen gesteld. De maximale EPC Woning is van 0,6 verlaagd naar 0,4.

Ook voor kantoren, scholen en winkels is de maximale EPC waarde met tientallen procenten gedaald. De strengere eisen stimuleren het gebruik van geavanceerde verwarmings- en koelsystemen en hoogwaardige oplossingen met betrekking tot isolatie.

Naast de aanscherping van de EPC eisen zijn ook de minimale Rc-waarden in het Bouwbesluit 2012 verhoogd. Per 1 januari 2015 gelden de volgende minimale Rc-waarden voor nieuwbouw:

Vloeren Rc ≥ 3,5 m²K/W (niet gewijzigd)
Gevels Rc ≥ 4,5 m²K/W
Daken Rc ≥ 6,0 m²K/W

Meer informatie over EPC Appartementengebouw, EPC berekening en bouwbesluitberekeningen kunt u vinden op onze webwsite http://www.bouwadviesnl.nl/bouwbesluit

Comments (0)

    Add a Comment