NIEUWS EN ACTUALITEITEN Berichtgeving van BouwAdviesNL schrijven sloopveiligheidsplan

Gebruiksmelding Horeca

Gebruiksmelding Horeca
Gebouwen dienen brandveilig te worden gebruikt. Hiervoor gelden landelijke regels die zijn vastgelegd in het Bouwbesluit. Voor de meer risicovolle vormen van gebruik is een omgevingsvergunning brandveilig gebruik of een gebruiksmelding nodig.

De gebruiksvergunning en de gebruiksmelding (de omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik) regelen het brandveilig gebruik van gebouwen. 

Een gebruiksmelding is nodig als:
– in het gebouw meer dan vijftig personen tegelijk aanwezig zullen zijn, zoals in horecagelegenheden, winkels, scholen voor voortgezet onderwijs, kantoren en dergelijke. Dit geldt niet voor woningen en woongebouwen.
– een woning per kamer wordt verhuurd aan vijf of meer afzonderlijke huurders (bijvoorbeeld kamerverhuurbedrijven). Dit geldt dus niet voor een woongroep, gezinsvervangend tehuis of een studentenhuis waar een aantal mensen samen één huishouding voert.
– u niet voldoet aan een of meer van de brandveiligheidseisen van het zogenaamde gebruiksbesluit, maar als u in plaats daarvan een ander oplossing hebt die net zo veilig is.

Een gebruiksvergunning is nodig als u:
– bedrijfsmatig overnachtingen aanbiedt aan meer dan vier personen, zoals bij hotels en pensions.
– nachtverblijf voor zorg aanbiedt aan meer dan tien personen, zoals in ziekenhuizen en verpleegtehuizen.
– dagverblijf aanbiedt aan meer dan tien kinderen onder de twaalf jaar, zoals bij basisscholen en kinderdagverblijven.
- dagverblijf aanbiedt aan meer dan tien personen met een lichamelijke of geestelijke handicap.

Verandert het gebruik van het gebouw? Dan dient u een nieuwe vergunning aan te vragen of een nieuwe melding indienen. Bijvoorbeeld als er door het andere gebruik meer personen in het gebouw zullen komen. Of als het gebouw een ander functie of indeling krijgt.

De eigenaar of gebruiker is verantwoordelijk voor het voldoen aan de eisen die het Bouwbesluit stelt aan het brandveilig gebruik van een gebouw. De gemeente of brandweer heeft hierin geen verantwoordelijkheid, maar kan wel handhaven. Bij risicovolle vormen van gebruik zal de eigenaar of gebruiker aanvullende acties moeten ondernemen richting de gemeente.

BouwAdviesNL levert de documenten Gebruiksmelding Horeca die u nodig heeft, zodat u verzekerd bent van een goed verloop van uw aanvraag. Meer informatie over onze diensten kunt u vinden op de website www.bouwadviesnl.nl/vergunning

Comments (0)

    Add a Comment