NIEUWS EN ACTUALITEITEN Berichtgeving van BouwAdviesNL

MILIEUPRESTATIE VAN GEBOUWEN (MPG)

Milieuprestatie van een gebouwen MPG

Bij duurzaamheid van gebouwen wordt steeds verder gekeken dan enkel naar de energiezuinigheid. Door de energiezuinigheid van het gebouw stijgt het aandeel van bouwmaterialen in de totale CO2 ­emissie. De overheid erkent dit door per 1 januari 2013 een milieuartikel op te nemen in het Bouwbesluit. Een milieuprestatieberekening dient bij elke omgevingsvergunningsaanvraag, voor nieuwbouw van woningen en kantoren groter dan honderd vierkante meter, te worden toegevoegd.

Milieueffect van het gebouw

De berekening van de milieuprestatie geeft inzicht in de milieueffecten van het gebouw op basis van de levenscyclus van het gebouw en de materialen die daarin zijn verwerkt. Wie inzicht heeft in de milieueffecten, kan bewuster materiaalkeuzes maken. Zo is de milieuprestatie een positieve prikkel die de bouwsector aanzet tot meer duurzaamheid.

Bepalingsmethode milieuprestatieberekening

De milieuprestatieberekening dient te voldoen aan de zogenoemde ‘Bepalingsmethode Milieuprestatie gebouwen en GWW-werken’ waarmee de milieuprestatie van een compleet bouwwerk kan worden bepaald, op basis van de prestatie van de producten en elementen waaruit het is opgebouwd.

De Stichting Bouwkwaliteit (SBK) is verantwoordelijk voor de Nationale Database waarin alle materialen en hun milieu impact zijn opgenomen. Met deze gegevens kan de berekening worden gemaakt.

Berekening milieuprestatie gebouw

Op basis van invoer van de kenmerken van het bouwwerk, toe te passen bouwproducten en de hoeveelheden berekent het programma de milieueffecten van de bouwproducten over de gehele levensduur. Het resultaat van de berekening is een milieuprofiel. Dit profiel bevat de milieueffecten binnen verschillende effectcategorieën (zoals Emissies en Grondstoffen), uitgedrukt in getallen. De bepalingsmethode drukt deze getallen uit in een schaduwprijs: de fictieve kosten die zouden moeten worden gemaakt om de milieueffecten ongedaan te maken.

Resultaat Milieuprestatie gebouw

De milieuprestatie van een gebouw (MPG) wordt uitgedrukt in schaduwkosten per m² brutovloeroppervlakte (€/m² BVO). Deze kosten geven een indicatie van de maat­schappelijke kosten voor het bestrijden van de gevolgen (emissie en uitputting) van materiaalgebruik

Comments (0)

    Add a Comment