NIEUWS EN ACTUALITEITEN Berichtgeving van BouwAdviesNL

NEN 2580 Berekening Kantoor

NEN 2580 berekening kantoor  
Een correcte uitvoering voor het bepalen van de vierkante meters, NEN 2580 oppervlakten gebouwen voor kantoren en kantoorruimte, vraagt om nauwkeurigheid en deskundigheid. BouwAdviesNL kan voor u de oppervlakten m2 (vierkante meters) berekenen volgens de methoden die staan voorgeschreven in de NEN 2580. De soorten oppervlakten die worden vermeld in de oppervlaktestaten zijn onder andere het bruto vloeroppervlak (BVO), het netto vloeroppervlak (NVO) en het verhuurbaar vloeroppervlak (VVO). Het opstellen van NEN 2580 rapportage met meetcertificaat gebeurt conform de NTA2581;2011.

NEN 2580 rapportage
In de NEN 2580 rapportages worden in de oppervlaktestaten (meetstaten) de oppervlakten m2 uitgesplitst in totaal kantoorgebouw, per verdieping en op verzoek de oppervlakte uitgesplitst per huurder. In de bijlage van de NEN 2580 rapportage worden op de plattegrondtekeningen van het kantoorgebouw de verschillende oppervlakten duidelijk met kleurvlakken weergegeven.

De berekening en metingen oppervlakten kantoren NEN 2580 kunnen uitgevoerd worden vanaf digitale tekeningen waarbij het kantoorgebouw niet op locatie wordt gecontroleerd. Voor een correcte uitvoering van de werkzaamheden heeft het onze voorkeur het kantoorgebouw op locatie te controleren op maatvoering en ruimtegebruik.

Meer informatie over NEN 2580 metingen kunt u vinden op onze website http://www.bouwadviesnl.nl/nen-2580/ Graag worden wij in de gelegenheid om onze werkwijze bij u op kantoor nader toe te lichten.

Comments (0)

    Add a Comment