NIEUWS EN ACTUALITEITEN Berichtgeving van BouwAdviesNL

NEN 2580 Oppervlakten Gebouw

NEN 2580 Oppervlakten Gebouw

Een correcte uitvoering voor het bepalen van de vierkante meters vraagt om deskundigheid. BouwAdviesNL bepaalt de oppervlakten volgens de methoden die staan voorgeschreven in de NEN 2580. De soorten oppervlakten zoals vermeld in de oppervlaktestaten zijn o.a. het bruto vloeroppervlak (BVO), het netto vloeroppervlak (NVO) en het verhuurbaar vloeroppervlak (VVO). Het opstellen van NEN 2580 rapportage met meetcertificaat gebeurt conform de NTA2581;2011.

In de oppervlaktestaten (meetstaten) worden de oppervlakten uitgesplitst in totaal gebouw, per verdieping en op verzoek uitgesplitst per huurder. In de bijlage van de NEN 2580 rapportage worden op de plattegrondtekeningen de verschillende oppervlakten duidelijk met kleurvlakken weergegeven

De werkzaamheden kunnen uitgevoerd worden vanaf digitale tekeningen waarbij het gebouw niet op locatie wordt gecontroleerd. Voor een correcte uitvoering van de werkzaamheden heeft het onze voorkeur het gebouw op locatie te controleren op maatvoering en ruimtegebruik.

Neem gerust contact met ons op voor een correcte bepaling van uw vierkante meters.

http://www.bouwadviesnl.nl/nen-2580

Comments (0)

    Add a Comment