NIEUWS EN ACTUALITEITEN Berichtgeving van BouwAdviesNL

NEN 2580 Oppervlakten Gebouwen Winkel

De NEN 2580 Oppervlakten Gebouwen is een Nederlandse norm voor het bepalen van vloeroppervlakten en inhouden van gebouwen. In de NEN 2580 zijn afspraken en bepalingsmethoden vastgelegd met als doel eenduidige oppervlakte bepaling.

BouwAdviesNL bepaalt de oppervlakten volgens de methoden die staan voorgeschreven in de NEN 2580. De soorten oppervlakten zoals vermeld in de oppervlaktestaten zijn o.a. het bruto vloeroppervlak (BVO), het netto vloeroppervlak (NVO) en het verhuurbaar vloeroppervlak (VVO).

In de oppervlaktestaten (meetstaten) worden de oppervlakten uitgesplitst naar gebouw, verdieping en op verzoek uitgesplitst naar huurder.

In de bijlage van de NEN 2580 rapportage worden op de plattegrondtekeningen de verschillende oppervlakten duidelijk met kleurvlakken weergegeven

http://www.bouwadviesnl.nl/nen-2580

Comments (0)

    Add a Comment