Header NEN-2580

nen-2580-afbeelding-2b-bouwadviesnl

NEN 2580 - Oppervlakten Gebouwen

De NEN 2580 Oppervlakten Gebouwen is een Nederlandse norm voor het bepalen van vloeroppervlakten en inhouden van gebouwen. In de NEN 2580 zijn afspraken en bepalingsmethoden vastgelegd met als doel eenduidige oppervlakte bepaling.
 
BouwAdviesNL bepaalt de oppervlakten volgens de methoden die staan voorgeschreven in de NEN 2580. De soorten oppervlakten zoals vermeld in de oppervlaktestaten zijn o.a. het bruto vloeroppervlak (BVO), het netto vloeroppervlak (NVO) en het verhuurbaar vloeroppervlak (VVO). Het opstellen van NEN 2580 rapportage met meetcertificaat gebeurt conform de NTA2581;2011

Deze NTA omschrijft twee verschillende certificaten, een meetcertificaat Type A en B.
Type A betreft een certificaat dat tot stand komt door een opname en controle op locatie. De bestaande tekeningen worden op locatie gecontroleerd en aangepast.
Type B betreft een certificaat dat tot stand komt door het meten vanaf de aangeleverde tekeningen. Er vindt geen controle plaats op locatie.

BouwAdviesNL – Meet uw project

De werkzaamheden kunnen uitgevoerd worden vanaf digitale tekeningen waarbij het gebouw niet op locatie wordt gecontroleerd. Voor een correcte uitvoering van de werkzaamheden heeft het onze voorkeur het gebouw op locatie te controleren op maatvoering en ruimtegebruik.
 
In de oppervlaktestaten (meetstaten) worden de oppervlakten uitgesplitst in totaal gebouw, per verdieping en op verzoek uitgesplitst per huurder.
 
In de bijlage van de NEN 2580 rapportage worden op de plattegrondtekeningen de verschillende oppervlakten duidelijk met kleurvlakken weergegeven

NEN 2580 afbeelding 3b BouwAdviesNL

NEN 2580
Oppervlakte Gebouwen
 
NTA 2581
Opstellen meetrapporten

 

NEN 2580 afbeelding 4a BouwAdviesNL

BouwAdviesNL
Postbus 15204
1001 ME Amsterdam
Emmalaan 58
3411 XJ Lopik
t. 0348 743 814
f. 0840 031 979
info@banl.eu