NIEUWS EN ACTUALITEITEN Berichtgeving van BouwAdviesNL

Expertise blijft noodzaak, ook bij nieuwe ontwikkelingen

Vrijdagmiddag 25 januari heeft de Bond van Nederlandse Bestekdeskundigen (BNB) een bijeenkomst georganiseerd over veranderingen op ons vakgebied. Nieuwe mogelijkheden voor architect hebben ook invloed op werk van bestek schrijver. Programmatuur die het mogelijk maakt 3D-gebouwmodellen te tekenen biedt vele mogelijkheden. Het maakt ook de vraag urgenter om al in VO- en DO-fase te kunnen specificeren op gebouwtype, ruimte en elementniveau. Dit vraagt iets anders dan het traditionele werksoortgericht specificeren in een bestek. Welke systemen komen er voor de bestekdeskundige beschikbaar?

Comments (0)

    Add a Comment