NIEUWS EN ACTUALITEITEN Berichtgeving van BouwAdviesNL

Stabu Bestek Woningen

Stabu bestek – Uw contractstuk
In het bouwproces is een Stabu bestek een belangrijk informatie- en werkdocument. Het Stabu-bestek maakt onderdeel uit van de contractstukken tussen opdrachtgever en aannemer. In het Stabu-bestek wordt de omschrijving van het werk omschreven inclusief de van toepassing zijnde administratieve, juridische en technische bepalingen, materialen en uitvoeringsvoorwaarden.

BouwAdviesNL heeft de kennis en ervaring die nodig is voor het schrijven van een goed Stabu bestek en heeft reeds een diversiteit aan projecten uitgewerkt waarbij een Stabu-bestek is opgesteld. U kunt hierbij denken aan Stabu-bestekken voor de nieuwbouw van vrijstaande woningen, rijwoningen, deelplan met meerderen woningtypen, combinatieprojecten van vrijstaande-, rijwoningen en appartementengebouwen, bedrijfsverzamelgebouwen en kantoorgebouwen. Daarnaast zijn er Stabu-bestekken opgesteld voor verbouwingen of renovatie van woningen, huurappartementen, bedrijfspanden, inrichting kantoren en inrichting hotel met diverse typen hotelkamers.

BouwAdviesNL kwalificeert uw project
De Stabu bestekken van BouwAdviesNL worden volgens de richtlijnen van Stichting Stabu en de BNB, Bond van Nederlandse Bestekdeskundigen, opgesteld. Het opstellen van een Stabu bestek is voor velen geen dagelijkse bezigheid. Een goed Stabu bestek opstellen vereist kennis en ervaring. De medewerkers van BouwAdviesNL zijn vertrouwd met het opstellen van Stabu bestekken en kwalificeren uw project met deskundigheid.

http://www.bouwadviesnl.nl/stabu-bestek

Comments (0)

    Add a Comment