Header Vergunning

Vergunning afbeelding 2a BouwAdviesNL

Vertrouwd met vergunningen

Bij het aanvragen van de juiste vergunning adviseert BouwAdviesNL u graag bij de uitvoering van de procedures. BouwAdviesNL heeft een brede ervaring in het aanvragen van diverse vergunningen zoals de omgevingsvergunning, gebruiksvergunning en de gebruiksmelding. Samen met u zoeken wij het meest gunstige vergunningstraject voor uw project.
 
Tijdens het gehele traject kan BouwAdviesNL u adviseren en bijstaan. Bij het overleg met de gemeente, welstand, monumentenzorg en andere belanghebbende derde partijen. Ook het monitoren van de vergunningsaanvraag bij de gemeente is een belangrijk onderdeel van onze werkzaamheden.

Expertise in vergunningstrajecten

BouwAdviesNL combineert kennis van regelgeving met ons eigen bouwkundig inzicht. Dat versoepelt het proces, en dat is zichtbaar in het eindresultaat. Onze kennis en ervaring op het gebied van het Bouwbesluit en de bouwkunde staan tot uw beschikking gedurende het gehele vergunningstraject.

 
BouwAdviesNL voorziet mogelijke knelpunten, en anticipeert hierop met altijd een passende oplossing op maat. Zo halen wij het onderste uit de kan op vergunningsgebied. Hierdoor haalt u een optimaal eindresultaat van uw project.

Vergunning afbeelding 3a BouwAdviesNL

Advies en ondersteuning
vergunningstraject:
Bestemmingsplan
Welstand
Monumentenzorg
Omgevingsvergunning
Gebruiksvergunning
Gebruiksmelding

Vergunning afbeelding 4a BouwAdviesNL

BouwAdviesNL
Postbus 15204
1001 ME Amsterdam
Emmalaan 58
3411 XJ Lopik
t. 0348 743 814
f. 0840 031 979
info@banl.eu