NIEUWS EN ACTUALITEITEN Berichtgeving van BouwAdviesNL

V&G-plan ontwerpfase – Veilig bouwen

V&G-plan ontwerpfase – Veilig bouwen
Door middel van een deskundige analyse van het bouwplan worden onveilige situaties door BouwAdviesNL in kaart gebracht. Een V&G-plan ontwerpfase (Veiligheid- en Gezondheidsplan) is een projectspecifiek document waarin de veiligheid en arbeidsomstandigheden op de bouwplaats centraal staan.

BouwAdviesNL analyseert en omschrijft in het V&G-plan de risico’s die in de ontwerpfase niet of onvoldoende kunnen worden weggenomen. In het V&G-plan worden bij de risico’s suggesties voor maatregelen gegeven.

Naast de analyse en aanbevelingen wordt er in het V&G-plan de planning, samenwerking en overleg met de uitvoerende partijen tijdens de realisatie van het project vastgelegd.

Het plan wordt door BouwAdviesNL ook kritisch bekeken op de onderhoudsveiligheid van het gebouw tijdens de gebruiksfase. Suggesties voor het treffen van voorzieningen voor veilig onderhoud worden besproken met de opdrachtgever en omschreven in het V&G-plan.

http://www.bouwadviesnl.nl/vg-plan-ontwerpfase

Comments (0)

    Add a Comment