V&G-plan header

V&G-plan afbeelding 1 BouwAdviesNL

V&G-plan veilig bouwen met BouwAdviesNL

Door middel van een deskundige analyse van het bouwplan worden onveilige situaties door BouwAdviesNL in kaart gebracht. Het V&G-plan ontwerpfase (Veiligheid- en Gezondheidsplan) is een projectspecifiek document waarin de veiligheid en arbeidsomstandigheden op de bouwplaats centraal staan.

BouwAdviesNL analyseert en omschrijft in het V&G-plan de risico's die in de ontwerpfase niet of onvoldoende kunnen worden weggenomen. In het V&G-plan worden bij de risico’s suggesties voor maatregelen gegeven.

Naast de analyse en aanbevelingen wordt er in het V&G-plan de planning, samenwerking en overleg met de uitvoerende partijen tijdens de realisatie van het project vastgelegd.

Het plan wordt door BouwAdviesNL ook kritisch bekeken op de onderhoudsveiligheid van het gebouw tijdens de gebruiksfase. Suggesties voor het treffen van voorzieningen voor veilig onderhoud worden besproken met de opdrachtgever en omschreven in het V&G-plan.

Wanneer V&G plan-ontwerpfase nodig
In artikel 2.28 van het Arbobesluit is het opstellen van een V&G-plan ontwerpfase (veiligheids- en gezondheidsplan) in de volgende gevallen verplicht:

 

a.) Projecten met een geschatte duur van meer dan 500 mandagen, of

b.) Projecten met een geschatte duur van meer dan 30 werkdagen, waar op enig moment meer dan 20 werknemers tegelijk werken, of

c.) Risicovolle projecten, als bedoeld in bijlage II van Richtlijn nr. 92/57/EEG.

 

Bij risicovolle projecten kunt u bijvoorbeeld denken aan situaties en werken waarbij bedelving, vastraken, vallen van hoogte, verdrinking, blootstelling aan chemische of biologische stoffen ioniserende straling weghalen, werkzaamheden in de nabijheid van hoogspanningskabels, werken met springstof, het graven van putten, ondergrondse tunnelwerken, het werken met duikuitrusting, het monteren of demonteren van zware geprefabriceerde elementen van toepassing is.

 

V&G coördinator ontwerpfase
Met het aanstellen van een V&G-Coördinator ontwerpfase is het mogelijk om in een vroeg stadium sturing te geven aan het ontwerp en het ontwerpproces met betrekking tot de V&G aspecten. BouwAdviesNL kan voor u als V&G-Coördinator optreden en in elke fase van het ontwerpproces een Risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE) opstellen. De V&G-Coördinator zal tijdens het gehele ontwerpproces ontwerpvergaderingen bijwonen, adviezen geven met betrekking tot de maakbaarheid van het gebouw en het latere onderhoud van het gebouw.

V&G-plna afbeelding 2 BouwAdviesNL

 

 

 

 

VG-plan-ontwerpfase-1-BouwAdviesNL

Arbeidsomstandigheden-
besluit Artikel 2.28.
Veiligheids- en gezondheidsplan

V&G-plan afbeelding 3 BouwAdviesNL

BouwAdviesNL
Postbus 15204
1001 ME Amsterdam
Emmalaan 58
3411 XJ Lopik
t. 0348 743 814
f. 0840 031 979
info@banl.eu