NIEUWS EN ACTUALITEITEN Berichtgeving van BouwAdviesNL

V&G plan Woning ontwerpfase

V&G plan Woning ontwerpfase
Heeft u een V&G plan Woning ontwerpfase nodig? BouwAdviesNL kan u ondersteuning bieden bij het maken van een V&G plan ontwerpfase nieuwbouw appartementen. Door middel van een deskundige analyse van de nieuw te bouwen woning worden onveilige situaties door BouwAdviesNL in kaart gebracht. Een V&G plan ontwerpfase (Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase) is een projectspecifiek document waarin de veiligheid en arbeidsomstandigheden op de bouwplaats centraal staan.

BouwAdviesNL analyseert de Risico’s in het V&G plan
BouwAdviesNL analyseert en omschrijft in het VenG plan ontwerpfase de risico’s die in de ontwerpfase niet of onvoldoende kunnen worden weggenomen bij de nieuwbouw van woningen en appartementen. In het V&G-plan ontwerpfase worden bij de risico’s suggesties en maatregelen gegeven.

V&G plan analyse en aanbevelingen
Naast de analyse en aanbevelingen wordt er in het V en G plan ontwerpfase de planning, samenwerking en overleg met de uitvoerende partijen tijdens de realisatie van het project vastgelegd.

Onderhoud en onderhoudsveiligheid V&G plan
De nieuw te bouwen woning wordt door BouwAdviesNL ook kritisch bekeken op onderhoud en de onderhoudsveiligheid van de woning tijdens de gebruiksfase. Suggesties voor het treffen van voorzieningen voor veilig onderhoud worden besproken met de opdrachtgever en omschreven in het V&G plan ontwerpfase.

V&G coördinator ontwerpfase
Met het aanstellen van een V&G-Coördinator ontwerpfase is het mogelijk om in een vroeg stadium sturing te geven aan het ontwerp en het ontwerpproces met betrekking tot de V&G aspecten. BouwAdviesNL kan voor u als V&G-Coördinator optreden en in elke fase van het ontwerpproces een Risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE) opstellen. De V&G-Coördinator zal tijdens het gehele ontwerpproces ontwerpvergaderingen bijwonen, adviezen geven met betrekking tot de maakbaarheid van het gebouw en het latere onderhoud van het gebouw.

Voor aanvullende informatie of advies over V&G plan Woning ontwerpfase kunt u onze website bezoeken www.bouwadviesnl.nl/vg-plan-ontwerpfase of contact met ons opnemen, wij staan u graag te woord.

Comments (0)

    Add a Comment