NIEUWS EN ACTUALITEITEN Berichtgeving van BouwAdviesNL

V&G plan woningen

V&G plan woningen
Heeft u een V&G plan ontwerpfase voor de nieuw te bouwen woningen nodig? Wellicht kan BouwAdviesNL u ondersteuning bieden. Door middel van een deskundige analyse van de nieuw te bouwen woningen worden onveilige situaties door BouwAdviesNL in kaart gebracht. Een V&G plan woningen ontwerpfase (Veiligheid- en Gezondheidsplan) is een projectspecifiek document waarin de veiligheid en arbeidsomstandigheden op de bouwplaats centraal staan.

BouwAdviesNL analyseert de Risico’s in het V&G plan
BouwAdviesNL analyseert en omschrijft in het V&G-plan ontwerpfase de risico’s die in de ontwerpfase niet of onvoldoende kunnen worden weggenomen bij de nieuwbouw van woningen. In het V&G-plan woningen worden bij de risico’s suggesties en maatregelen gegeven.

V&G plan analyse en aanbevelingen
Naast de analyse en aanbevelingen wordt er in het V&G plan ontwerpfase de planning, samenwerking en overleg met de uitvoerende partijen tijdens de realisatie van het project vastgelegd.

Onderhoud en onderhoudsveiligheid V&G plan
De nieuw te bouwen woning of woningen worden door BouwAdviesNL ook kritisch bekeken op onderhoud en de onderhoudsveiligheid van het gebouw tijdens de gebruiksfase. Suggesties voor het treffen van voorzieningen voor veilig onderhoud worden besproken met de opdrachtgever en omschreven in het V&G plan.

http://www.bouwadviesnl.nl/vg-plan-ontwerpfase

Comments (0)

    Add a Comment